בית כפירה לרגל היארצייט של הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל • י"ז חשון

לרגל היארצייט של הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל • י"ז חשון

לרגל היארצייט של הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל • י"ז חשון
0

 הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל מגדולי רבני ברסלב בדור האחרון, תלמיד חכם עצום בנגלה ובנסתר, מקובל גדול אשר שימש כראש ישיבת המקובלים "שער השמים", דרשן בחסד עליון, מראשוני מחזירי התשובה בארץ ישרא אשר הפיץ תורה וקדושה במשך עשרות שנים במסירות נפש ובמתק שפתיים

שחר ילדותו
נולד בחודש תמוז ה'תר"ס בירושלים, לאביו רבי נחמיה חשין זצ"ל, ולאימו מרת פינא רילה ע"ה.
כבר בילדותו ניכר כי נשמה קדושה באה לעולם, והוריו היו מציינים בהתפעלות, כי כבר בגיל קטן היה נזהר מאוד לא להשמיע קול בכי כדי לא לצערם. עוד משחר נעוריו הצטיין בחריפותו ושקידתו המופלגת, למד בישיבת "עץ חיים" וזכה לסיים את הש"ס כולו לפני החתונה. בישיבה זו למד חברותא עם מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.
עולם התשובה
עיקר משאת חייו היה להשיב לב בנים לאביהם שבשמיים, וזכה להציל אלפים אשר היו רחוקים מהיהדות והחזירם בתשובה שלמה. זכה וחיזק בחורי ישיבה והחדיר בהם רוח תבערה ללמוד תורה ולשמור על קדושה, בחורים שגדלו וזכו להיות רבנים וגדולי ישראל כמו: הרב הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, הרב הגאון מזכה הרבים הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א, הרב הגאון רבי רפאל זר שליט"א, הרב הגאון בנימין בצרי זצ"ל, הצדיק מבאר שבע ועוד.
אלפי בעלי תשובה חבים לו את עולם הרוחני, שכן הוא בכוח אהבת ישראל אשר בערה בו קרב רבים לתורה וליראת שמיים.
המפורסם מבין בעלי התשובה הינו רבי אורי זוהר הי"ו, אשר בתחילת דרכו היה מגיע לשמוע את שיעורו של הרב ואף כתב לו בפתק (כדי שיזכירו בתפילה בציון האר"י הקדוש) כי: "על אף שרצוני עז ללכת בדרכי התשובה, זוגתי אינה רוצה בשום אופן, ולא משתפת עימי פעולה…" לאחר שהתפלל הרב בציון האר"י והזכיר את שמו, הודיעה הרעיה גב' זוהר לבעלה, ר' אורי: "באשר תלך אלך… ואני הולכת אחריך בדרכי התשובה…"
תיקון נפלא לנפש האדם
הרב חשין היה מעורר תדיר את שומעי לקחו בגודל מעלת התיקון העצום של התיקון הכללי, כפי שגילה לנו רבי נחמן מברסלב זיע"א. וכן לגמור בכל שבוע לפחות פעמיים את ספר תהילים פעם בימות החול ופעם ביום שבת קודש. כמניין, כפר" והוא תיקון גדול לכל הפגמים.
הרב חשין מסר שיעורי תורה דרך קבע בבית המדרש "אהבת חיים" של הצדיק חכם מנחם מנשה זצ"ל. שיעור בהלכה על פי מנהגי הספרדים וכן שיעור בליקוטי מוהר"ן.
היה ידוע כבקי עצום בחוכמת היד והפרצוף, למד חוכמה זו אצל הצדיק הנסתר רבי ישראל יצחק משי זהב זצ"ל.
בצל החסידות
בימי נערותו חיפש וביקש את קרבת ה', כיצד יוכל להתעלות ביתר שאת בלימוד התורה בתפילה ובעבודת הבורא. את שחיפש מצא בספרי רבי נחמן מברסלב שהיוו עבורו טל תחיה, והרגיש שבספרים אלו נפשו מתעלה בעבודת הבורא.
אביו הגאון רבי נחמיה זצ"ל, אשר ידע בתכונות נפשו של בנו רבי בנימין זאב, חשש בתחילה מהתקרבותו של בנו לדרך מוהר"ן מברסלב, וחשב שמא עדיף כי ימשיך בדרך בה הלך עד כה, שכן לא ידע מה בדיוק מאפיינת דרך זו, אך ברבות הימים היה מתפאר אביו בבנו זה, כי נחת רוח גדול רווה הוא מגדולתו וקדושתו, באומרו: "אם כי בתחילה לא ירדתי לסוף דעתו של בני בהתקרבותו לרבי הקדוש מברסלב, אך גודל השמחה שהיה משפיע בביתנו מיום התקרבותו למוהר"ן אשר אין לתארה בגודל אמתותה, היא אשר לא יכלה לתת בלבנו שום צד למונעו מדרך קדושה זו".
 
כבר בשנים הראשונות לאחר הנישואין היה רבי בנימין זאב, קם בכל לילה לאמירת 'תיקון חצות'. היה אז בבית חדר אחד ומטבח בלבד. בשעת חצות היה מתיישב הרב בפינה שלו בחדר, ומתחיל לומר תיקון חצות בבכיות קורעות לב, עד כי הייתי מבקשת ממנו: "מספיק! מספיק! אינני יכולה יותר, הבכיות קורעות לי את הלב…" – כך סיפרה זוגתו ע"ה.
מוסיף נכדו הרב ניסן דוד קיוואק שליט"א: "הייתה תקופה אשר בכל לילה הסבא היה אומר לי: 'אל תשכח להעירני בחצות הלילה…' הסבא היה עוסק בקביעות בתפילה ובתורה מחצות עד הבוקר. והיה לי קשה למלא את בקשתו, שכן פעמים רבות רק חצי שעה קודם חצות חזר מהשיעורים אשר מסר, דרכם החזיר אלפים למוטב, וכיצד יספיק לו חצי שעה של שינה. אך, אוי ואבוי אם לא הייתי מעירו בשעת חצות, איזה צער היה לו מכך, הוא היה אומר לי בכאב: "לקחת ממני את כל חיותי…".
הרב בנימין זאב חשין נודע כבקי בתורת הנסתר והיה מגדולי המקובלים וקדושי עליון, הן מחכמי האשכנזים והן מחכמי הספרדים, אף שהוא היה מתנהג בפשטות נפלאה, כיהן כראש ישיבת המקובלים "שער השמים", מסר שיעורי תורה ובייחוד בספר הזוהר, לעיתים היה נוסע לאשדוד אל האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא, עמו היה עוסק בצוותא בתורת הסוד.
כמו כן היה לומד קבלה עם הצדיק המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, אשר היה מחשיבו עד למאוד והיה רגיל לומר: 'רבי בנימין זאב חשין קדוש קדוש… וכשהיה רואה אותו נכנס היה מהדר וקם מכיסאו לכבודו למד בצוותא עם הגאון הצדיק רבי ציון ברכה זצ"ל, את תורת הקבלה שהיה אומר עליו : "הרב חשין הוא צדיק יסוד עולם…"
היה בידידות גדולה עם הרב הצדיק רבי שמואל שפירא זצ"ל ועם הרב הצדיק רבי יצחק לוי בנדר זצ"ל שהעריכו מאוד מאוד.
נשא לאישה הרבנית חנה ליבא את בתם של ר' אליהו נחום וגולדה צינא גליקמן. בניו: אברהם, אהרן, דוד, ר' יוסף צבי, בנותיו: מרים, רחל (בעלה ר' מנחם בן ציון וילהלם).
בליל שישי י"ז חשון בשנת תשמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה, בגיל קרוב ל-80, ומקום מנוחתו בהר המנוחות בירושלים.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94