בית גדולי ישראל הגאון רבי משה שפירא זצ"ל "מאות שנים לא היה אסון כזה לעם ישראל"

הגאון רבי משה שפירא זצ"ל "מאות שנים לא היה אסון כזה לעם ישראל"

הגאון רבי משה שפירא זצ"ל "מאות שנים לא היה אסון כזה לעם ישראל"
0

כפי שידוע ערכו הרב יום טוב חשין ומספר פעילים נוספים, ביניהם כאלה שפרשו מישיבת שובו בנים לאחר שבני משפחותיהם נפגעו, סבב התייעצות בין גדולי הדור לגבי הדרך הראויה והנכונה לטיפול בפרשיית ברלנד.

אחד מגדולי ישראל הראשונים שקבוצת הפעילים פנתה אליהם היה הגאון הרב משה שפירא זצ"ל

מי שמתוקף תפקידו כמלווה את ציבור בעלי התשובה בישראל במשך עשרות שנים הכיר את הנושא מקרוב יותר יחסית לגדולי ישראל אחרים. הרב משה שפירא נשמע במשך כל השיחה מזועזע עד עמקי נשמתו, הוא מספר מיד בתחילת השיחה כי גם אליו הגיעו מזה שנים עדויות מכלי ראשון על מעשיו החמורים של ברלנד.

הוא קובע באופן הנחרץ ביותר כי מאות שנים לא היה אסון כזה בעם ישראל, אסון שלדעתו חמור יותר גם ממה שקרה אצל שבתי צבי והפרנקיסטים יש"ו. ושבתקופת הסנהדרין היו מסלקים את ברלנד מהעולם ללא אומר ודברים.

מצווה רבה, הוא פוסק, לשתף פעולה עם הרשויות ולהביא לכך שיימק בכלא.

בסיום השיחה הוא מעודד את הפעילים להוציא קול קורא מגדולי ישראל נגד ברלנד ולהכריז עליו ועל כל פרסומיו ודברי תורתו כתועבה גמורה שיש לבערה מן העולם!

במהלך השיחה אומר הרב שפירא זצ"ל כי לדעתו יש בפעילות זו סכנת חיים מכיוון שאנשי שובו בנים מתירים דמו של אדם כפשוטו ללא כל קושי.

בשעתו, כאשר נודע לבאי ביתו של הרב שפירא שהשיחה מוקלטת הם פנו לעסקנים החשובים וביקשו מהם בשמו של הרב לא לפרסם את ההקלטה מחשש לשלומו ולחייו. העסקנים כיבדו את הבקשה למרות התנופה האדירה שהמערכה היתה זוכה לה בעקבות פרסום הדברים.

כעת, כאשר כל בית ישראל בוכים את השריפה אשר שרף ה' כאשר שר וגדול, ענק שבענקים, עלה בסערה השמימה לאחר אריכות ימים ושנים, אנחנו מפרסמים את ההקלטה לעילוי נשמתו הטהורה, מתוך תקווה שיחד עם כל הצדיקים הגדולים במיתתם יותר מבחייהם יפעל בגנזי מרומים להאציל שפע ברכה וישועה לכל הפעילים הקדושים שיזכו להשלים את מלאכתם לבער את הרע והתועבה תוך אריכות ימים ושנים ובמהרה נזכה לראות בהתגלות כבוד שמים ויקיצו וירננו שוכני עפר שאז תתקיים הנבואה: "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע" במהרה בימינו אמן.

תמלול ההקלטה

הרב משה שפירא זצ"ל: מה אני יכול להגיד? להביע את חומר הדבר. זה נורא ואיום, נורא ואיום, נורא ואיום!

כבר מאות שנים לא היה כזה מין אסון בכלל ישראל. פוי!

אליי הגיעו, בתחילת הפרשייה גם לי יצא לשמוע כמה סיפורים… הזדמן ששמעתי וקיבלתי עדויות, עוד אז, בתשע"ב, מאנשים שראו במו עיניהם! עדי ראייה! רחמנא ליצלן! רחמנא ליצלן! אלא שאני לא עוקב, אני לא מעודכן.

שה' ירחם. זהו סיפור שכנראה, כנראה, לא היה מאות שנים דבר כזה! כזאת מכה!

ר' יו"ט חשין מגיב: אפילו שבתי צבי לא היה עד כדי כך…

הרב משה שפירא זצ"ל: מה ההשוואה? לא בכזו דרגה! היתה שם הוללות…. אפילו אלו שבאו אחר-כך, הפרנקיסטים, העיקר היה שם הוללות, אבל שם זה לא התפשט בציבור…

צריך לראות שהוא לא יהיה חופשי, שהוא לא יוכל להשפיע על הציבור, האם הישיבה בכלא תעזור?

ר' יו"ט חשין: כעת הוא ביוהנסבורג, בכלא.

הרב משה שפירא זצ"ל: בכלא?

ר' יו"ט חשין: בכלא, הוא יושב שם כבר כמעט חודשיים בכלא, והם נותנים כסף לסוהרים ויש קבלת קהל אצלו…

הרב משה שפירא זצ"ל: כאן בארץ ישראל זה לא יוכל להיות ככה.

ר' יו"ט חשין: כן, כאן לא.

הרב משה שפירא: אז צריך לראות ש… האם הוא מתכונן להגיע לכאן?

ר' יו"ט חשין: המשטרה רוצה להסגיר אותו, ודאי, כל יום הוא עלול להגיע לכאן, אבל הם מגייסים מיליונים, יש להם קווי טלפון ואינטרנט, הוא מגייס מיליונים כדי להשתחרר מהכלא שם, כדי לשלם שם לעורכי דין, כדי לשחרר אותו.

הרב משה שפירא זצ"ל: אוי, רחמנא ליצלן, אוי לנו שכך, שכך עלתה בימינו!

ר' יו"ט חשין: אתם אומרים שאפשר לשתף פעולה איתם, עם הרשויות?

הרב משה שפירא זצ"ל: בוודאי! זו מצווה רבה לעשות את זה! מה השאלה?

אוי! אבל זה לא מספיק, צריך בכל הדרכים לפעול כנגדו, בכל הדרכים!

את האדם הזה צריך… האדם הזה הוא בגדר "רודף", "רודף" גמור! אילו היה… אתם מבינים לבד שאילו היה סנהדרין היו מסלקים אותו מהעולם! היו דנים אותו למוות!

יש לתקוע מקלות בגלגלים שלהם, לתקוע מעצורים, הרי העגלה נוסעת, העגלה נוסעת, חייבים אם כן לדאוג שהיא לא תיסע!

אבל זו סכנת חיים, סכנת חיים! כל אדם שיעשה את מה שצריך לעשות כאן מכניס את עצמו לסכנת חיים, כל אדם שיעשה כאן משהו ויצליח נכנס לסכנת חיים, כפשוטו! כי שם זה היתר דם, כפשוטו.

 

הוא עצמו יש לסלק אותו מכל מקום של כבוד והידור, ולחבל בכל פעולה שהוא עושה! לחבל בכל פעולה שהוא עושה!

 

"בחרב ובחנית!", מה השאלה בכלל? אין פה שום ספק!

 

אז צריך לנסוע לאותם שמפורסמים בציבור לצדיקים, ולהשיג מאותם אנשים סוג של "קול קורא" שרחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, התברר שיש כאן מכשול נורא ואיום לכלל ישראל, שומר נפשו ירחק מהם ומהמונם, שלא… לא הוא ולא התורות שלו, ולא הפרסומים שלו ולא שאר העניינים שלו, הכל תועבה גמורה ומצווה לבערם מן העולם! האדם הזה עצמו הוא תועבה גמורה! תועבה גמורה!

כל העלונים, כל הפרסומים, כל הדברים, הכל! האדם הזה הוא אדם שראוי לכל ביזוי שבעולם, כל ביזוי! צריך לעמוד ולירוק לו בפנים! כולם! כולם! שיימק בבית סוהר!

ר' יו"ט חשין: יישר כוח.

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94