בית חדשות בעל המנגן הרב ישראל דגן בדיבורים מלווים נגינה על החורבן שברלנד עולל לחסידות ברסלב

בעל המנגן הרב ישראל דגן בדיבורים מלווים נגינה על החורבן שברלנד עולל לחסידות ברסלב

0

בברית לבנו של נחמן שלום בחול המועד סוכות תשע"ז, דיבר וניגן לפני הקהל הרב שנכח שם ר' ישראל דגן, הידוע ברגש ובחום שניחן בהם, תוך כדי הסעודה ר' ישראל פתח במונולוג ועורר את כולם על השיבושים הקשים שנכנסו לברסלב, ועל השיבושים שגרם אליעזר ברלנד.

לפניכם סרטון ותמלול הדברים

 גם זה פאר לה יתברך וה יתברך מתפאר מזה ……ואמר שראש השנה שלו עולה על הכל וכל מי שיבא אצלו יעשה לו טובה, לא רק לו אלא לכל הנשמות הקשורות בו מאדם הראשון מאבותיו ואבות אבותיו עד שיזכה לתקן את כל עם ישראל, להחזירם אל ה' להחזירם בתשובה שלימה לפניך.

אוי רבי נתן שהיה דבוק ברבינו הקדוש עם רבי נפתלי איי …כל התלמידים, ר' שמואל אייזיק, איי כל הצדיקים כל הקדושים, ר יודל, כולם קדושים, כולם טהורים, אייי ….… אז רבינו מספר במעשה מהזבוב ועכביש: שלפני שירדה נשמתו הקדושה לעולם לקחו את הנשמה וצעקו בשמים יש מישהו שיכול ללמד חובה על הנשמה הזאת? לא נמצא אף אחד! שום חוב! שום השוואה! נשמה קדושה טהורה שלא הייתה בחטא אדם הראשון!

עד שפתאום הגיע איזה זקן אחד וצעק: "אוי רבש״ע על מה שווא בראתני להחטיא בני אדם, אם הנשמה הזאת תרד לעולם אין לי מה לעשות"… כי הבעל דבר הבין את כוחו של הרבי הקדוש רבי נחמן מברסלב, אמר הקב״ה הנשמה הזאת חייבת לרדת לעולם לתיקון העולם איייי איייי איייי…… ואתה, לך תמצא לך עצה! ואכן, הגיע הבעל דבר עם זקן אחד ואמר "מצאתי לי כבר עצה", הזקן הזה יעורר מחלוקת על רבינו, וככה ירחיק את העולם מהצדיק, ירחיק אותם מהרחמנות, ירחיק אותם מהתיקון שהרבי רוצה להוליך.

וכך ירד אותו זקן והתחיל לחלוק על הרבי. אבל תלמידיו כולם היו קדושים כולם אמתיים אנשי אמת, כך נמשך הדבר עד שעלה רבינו לגנזי מרומים, ונשאר רבי נתן. אחרי זה גם הוא עלה למעלה אייי אייי אייי והתחילו להתקרב אנשים לחסידות ברסלב…. אבל בדורינו כשהתחילו הרבה להתקרב לחסידות ברסלב, הזקן שהיה בחוץ וצעק ועשה מחלוקת על רבינו כבר לא היה יכול לעזור הבעל דבר ואז: מצא לו עצה חדשה…… אוי אוי אוי עצה חדשה…… היה צריך למצוא משהו חדש תחבולה חדשה ואז הוא מצא לו עצה, אמר מצאתי לי עצה למה שאשים איזה אחד שיחלוק על ברסלב, אני יעמיד אחד שיהיה מנהיג בברסלב, אוי!!!! שיהיה מנהיג בברסלב! הוא יעקם את כל הנשמות, הוא ישבור להם את הנשמה, ישבור להם את הכלים, יחריב אותם לשנים, לגלגולים, ואז הגיע "הרב" גייזר, כן כן והתחיל לשגע את העולם: "מי שלא לומד 17 שעות גמרא הוא עמלק" "מי שלא …… יתחיל לשבור את הכלים" "מי שלא יעשה עבודות" כאילו שה' יתברך אין לו רחמים, ה' יתברך לא שמח בנקודות טובות חס ושלום, החליטו לעקור את רבינו להפוך אותו לאכזר! "מי שלא עושה כך וכך תעניות" "מי שלא פרוש כך וכך הוא לא שוה" "מי שלא זה הוא לא שווה" "כולם לא שווים" .…… אייי אייי .… כך בא הבעל דבר …

רבינו הק' אמר על אחד המפורסמים שקיבל 800 מופתים מהסיטרא אחרא כדי להטעות את העולם לרחק אותם מהרבי הקדוש .… 800 מופתים…… איי עכשיו זה היה משהו אחר, קצת דומה, גם דומה, גם שונה. ועוד העמיד איזה מכונה שיכולה לעמוד 18 שעות, 20 שעות, 30 שעות, בלי לב, בלי נשמה, בלי רחמנות, התחיל להגיד לאנשים "מי שלא כך וכך עושה עבודות הוא עמלק" "אתם גילגול של אנשי סדום"  אתם וכו' וכו'. טוב, אני מעדיף לא לחזור על כל השיחות האלו… אוי אוי אוי … התחיל לשגע את האנשים התחיל לשרוף להם את הנשמה אנשים הגיעו לבתי משוגעים אוי אוי גזרו את הזקן והפאות ראיתי אותם מסתובבים בעולם לא אחד לא שנים. עשרות ארבעים שנה אקוט בדור ואומר: עם תועי לבב הם.

 ייאמר ברורות: אנחנו לא נגד אף אחד! אין לנו זמן להיות נגד אף אחד! אנחנו בעד הרבי הקדוש רבי נחמן! שרוצה לרחם עלינו רוצה לעזור לנו להושיע את כל עם ישראל, לגלות את הרחמים. יהודי! אם רק אמרת "רבונו של עולם" אתה יקר! רק אמרת שמע ישראל כמה ה' מתפאר בך! רק הפאה שלך עפה ברוח ה' נהנה ממך! כך רבינו אומר… כך כתוב בספרים… אבל… אוי אוי אוי אבל… הגיע אחד שיסתיר אותו, שיסתיר את האור הזה, כאילו שרבינו איזה אכזר כזה שאם לא תעשה אליפות העולם כך וכך שעות כך וכך דפים כך וכך זה, אז אתה לא שווה כלום! וכך הוא הכניס לכיס שלו הרבה נשמות. הרבה נשמות הוא הרס החריב, שבר, את כל הכיסופים, את כל התמימות, כל הפשיטות, את כל הלב הוציא מהם, ההיפך מדעתו של הרבי, היפך דעתו של רבי נתן. כשפעם אחת טען לו אחד שדבריו הם היפך דבריו של רבי נתן שזעק ואמר: "אזמרה" "אזמרה" ללכת עם 'אזמרה'!!! עם 'נקודות טובות'!!, אז נזעק אותו כסיל ברוב חוצפתו ואמר: "כאן זה לא רבי נתן כאן זה שמואל אייזיק" "כאן לא מתחזקים בנקודות טובות" "נקודות טובות זה רק למסכנים" "נקודות טובות זה רק למסכנים חלשים", "כאן זה שמואל אייזיק, כאן עובדים גיבורים"

אוי כמה מקומם על שירבוב שמו של ר' שמואל אייזיק הקדוש אל תוך שגיונותיו ושטויותיו! "אל תהיה צדיק הרבה, שלא תירשע הרבה, אל תהיה צדיק הרבה, שלא תירשע הרבה! ה' יתברך לא רוצה תורה כזאת, תורה של שבירת כלים יש כבר בהודו … עינויים וסיגופים יש בדאעש… מחריבי נשמות יש בנצרות… ובכל הכתות….. אתה בדיוק כמוהם כמו הכתות. עם ישראל זה רחמנות! קמת בבוקר תסתכל על השמים ותגיד: "מודה אני לפניך רבש״ע החזרת נשמתי בחמלה רבה אמונתך זה לא מספיק? תהיה שמח כל היום! זה לא תחרות! זה לא אולימפידיה מי רוקד יותר שעות….. הכניס עבודות של דכאון… לרקוד 20 שעות בעצבות…. "אם אתה יכול לרקוד 20 שעות בעצבות, אז אתה גיבור"… "אם אתה יכול ללמוד 18 שעות בלי מוחין בלי להבין שום מילה"… "אם אתה יכול להיות שלומפר עם הפאות ככה, אז אתה צדיק יסוד עולם"… "אם אתה יכול לרדוף אחרי משוגע ואתה עוד חושב שיהיה לך תיקון מזה"…..

אוי, עם ישראל תמימים, הרבה אנשים נתפסו ברשת, הרבה נשמות, ואני אוהב אותם אחד אחד, מאני אוהב אותם,אני מרחם עליהם, אני יודע שהרבה מהם כוספים לה' באמת, הרבה מהם כוספים לתורה ולתפילה ולעבודת ה'. רק מישהו בדרך תפס אותם, לכד אותם ברשת, ברשת העבודות הקשות… ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה, אומרים הצדיקים:

רבינו הקדוש אמר: "תיקון הכללי ופרוטה לצדקה אני מתקן אותך אני מושיע אותך מתחת לשאול התחתיות" לא מבצעי סרק של 100 פעמים תיקון הכללי! מה אתה לא מאמין בתיקון הכללי אחד? לא תאמין גם ב 100 לא תאמין גם באלף! אוי! תיקון הכללי אחד… ר' שמואל שפירא, אוי! רבי שמואל שפירא…. פעם בפורים אמר לר' שמואל הורביץ אני מוכן לקנות ממך תיקון הכללי אחד ופרוטה לצדקה הכי פשוט שאמרת באומן… הכי פשוט… ולתת לך תמורת זה את כל העולם הבא שלו, הרי כל החיים עבד את ה' במסירות נפש, בתורה, תפילה, שמירת עיינים, כל העבודות שבעולם, אבל הוא הבין כמה זה חשוב עד אין סוף… זה אמונה, זה תמימות, להאמין בעבודות הפשוטות,

רבינו אמר: "אני מקנא ביהודי פשוט שעובד, באמת איש פשוט, שיש לו נעלים קרועות כשעושה איזה תנועה בעבודת ה' השי"ת מתפאר בו, ומתענג ממנו, איי, איי, איי, איפה הדיבורים האלו הלכו לאיבוד??? אוי, הפכו את ברסלב לכת של אולמפיאדה מי עושה יותר עבודות קשות…מי יותר אלוף העולם בתפילה, אלוף העולם בהתבודדות, אלוף העולם בלהשיג תרומות וכספים, אלוף העולם בלהתרים ולגנוב דעת הבריות, ועכשיו אנחנו מתקרבים לגאולה…. עם ישראל מלאים כיסופים, מלאים געגועים, 40 ומשהו אלף באומן בראש השנה באים, כולם מלאים געגועים, מלאים כיסופים, צריכים לבוא לרבי, צריכים להגיע לרבי, לקרוא את הספרים שלו, לקרוא את השיחות שלו, אין קיצור אחר… אין תרופה אחרת… אין תרופה. …

רבי נתן אמר אני לא הרבי! אני לא הרבי! רצו לעשות ממנו רבי לא הסכים בשפו"א, מסר את נפשו! רק תגידו עוד תיקון הכללי תבואו לציון. בשנה האחרונה לחייו לא רצה להגיד 'תורה' באומן, שאלו אותו, למה הוא לא אומר תורה, איזה תורה היה יכול רבי נתן להגיד…חד בדרא…. רבינו הרי העיד עליו: "חד בדרא באמירת תורה" ולא רצה להגיד תורה… למה? אמר: אני לא רוצה שאנשים יבאו לפה בשביל לשמוע אותי, רוצה שיבואו לאומן לרבינו, יגיעו לציון של הצדיק יגידו שם תיקון הכללי והרבי יתקן את נשמותיהם. רבי נתן, שהרבי העיד עליו שיודע יותר מכולם, כן, היום יש הרבה כאלו שמעידים על עצמם שהם הכי גדולים….התלמידים שלהם מעידים עליהם שהם יותר גדולים….. לא הוא ולא הם יודעים מה שהם מדברים…. אבל היה אחד שרבינו בעצמו העיד עליו ש"הוא יודע ממני יותר מכולם", רבי נתן!, אני רץ ישר לרבינו! אני רץ ישר לרבינו! אייי רבי נתן רץ ישר לרבינו! הוא לימד אותנו שיש רבי! והוא לימד אותנו לא לגנוב את הכבוד!להתרחק מפרסום של שקר, לא להנהיג אנשים, לא להגיד לאנשים מה לעשות…

פעם אחד שאל אותו הוא היה באיזה סעודה אחד שאל אותו איזה עיצה, אמר לו עכשיו אני לא יודע אם אני צריך ה'ביס' שאני רוצה לאכול עכשיו זה תאוות אכילה או זה באמת אני צריך לאכול את זה?… "אתה רוצה שאני יגיד לך עיצה?"… ר' נתן הבין את עומק העצה מה זה… כמה עמוק זה… איזה אחריות זה להגיד עצה… אבל כאן מחלקים את העצות…. תעשה ככה… תתחתן עם זה… תלך לשם…. הכל בלי שכל….. בלי דעת…… הכל טירוף ושגעון, בלי חכמה, בלי שכל, בלי דעת, היפך רבינו, היפך הדעת של רבינו.

עם ישראל!!! מתי נתעורר??? הרבי רצה לתת לנו כזאת שמחה! כזאת חיות! כזאת התחדשות! כזאת תשובה אמיתית שנזכה לעשות! להאיר בנו את אור הגאולה, לשחרר אותנו מכל הכבלים, מכל התאוות, מכל החכמות, מכל המידות הרעות, לעשות אותנו יהודים שמחים, מאושרים, עם לב גדול עד השמים, לאהוב את כל ישראל, לאהוב, לראות רק עין טובה, אז בוא נתחזק, נתקרב ישר לרבינו, ישר לרבינו… כי רק הוא יכול לעזור לנו באמת, באמת אנחנו בעד רבינו אנחנו לא נגד אף אחד, רק אנחנו לא רוצים שיסתירו לנו את רבינו… אני לא מוכן למכור את הטוב הזה לאף אחד זה, כזה טוב, זה כזה מתוק, להתקרב לרבינו. אוי כשזוכים להתקרב לאור של רבינו, כשאתה מרגיש את אור הצדיק… אתה מרגיש כתינוק שנולד… אתה מרגיש חדש… אתה מרגיש כזה אהבה לעם ישראל… למסור נפשך עליהם… זה האור של הרבי… אור של אהבה.. אור של רחמנות…. אבל בשביל זה רבינו אמר: ממני תקבלו שהעולם לא יטעה אותכם… ממני דייקא… מי שרוצה שהעולם לא יטעה אותו הוא צריך לרוץ ישר לרבינו! 'ממני תקבלו' רבינו אמר… לא מאיזה תלמיד או תלמיד של תלמיד של תלמיד שחושב שהוא רבינו חס ושלום!!! ממני!!! כך רבינו אמר ואפי' רבי נתן לא שינה את זה…

לכו לרבי… כי רק מי שמתחבר ישירות לרבינו, לציון שלו, לספרים שלו, לעצות שלו, אז הוא זוכה שהעולם לא מטעה אותו הוא זוכה לטעום את היין ההונגרי… הוא זוכה לטעום את המתיקות, את הדברים הנפלאים. אבל מי שהולך למישהו אחר…. וחושב שהוא הרבי…. על זה כתוב בברכת ההפטרה שאנחנו אומרים "על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד". אמר רבי אברהם בן רבי נחמן "לא יכבה נרו" – זה הרבי הקדוש רבי נחמן… "על כיסאו לא ישב זר" רבינו הקדוש אמר שהאש שלו תוקד עד ביאת משיח! אני רק יעשה תלמידים שיעשו תלמידים,

אבל מי שיושב על הכיסא, זה רק הרבי!  וכל הטובות שמשיח יעשה לעם ישראל, אני יכול כבר עכשיו לעשות, רק הבעיה שאתם לא שומעים לי, אם תשמעו לי תקבלו את כל הטובות ואת כל הישועות, אם תשמעו לי ותצייתו לי אז תשמחו שמחת עולם, האור של משיח שכבר זורח… אז אנחנו סה"כ רוצים שרבינו יאיר עלינו… רוצים שמחה… רוצים גאולה… רוצים רפואה… אל תתנו לאף אחד להטעות אתכם גם אם הוא ניראה.…  גם אם הוא עושה הרבה רעש….. האמת היא פשוטה! האמת היא תמימה! ורוצו ישר לרבינו!!! לא יגרע מאיתנו כלום! מי שרץ ישר לרבינו, הוא לא יפסיד שום דבר, אבל מי שיעזוב את רבינו, וירוץ אחרי מישהו אחר, אז הוא יפסיד את כל הטובות שלו! תלמידים יש להם כללים! יש להם רשות רק לחזק, לחזק להאמין בצדיק לקיים את העצות בפשיטות, אבל לא להנהיג אותך, להטיס אותך, לכל מיני מקומות, לא לגנוב לך את הנשמה,

יעזור ה' ירחם עלינו בזכות היום הזה, בזכות הברית הזה, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי נחמן, בזכות רבי נתן, שיתגלה הרחמנות של ה' עלינו! שיתגלה האור של רבינו הקדוש שהוא רחמנות ה'! נזכה להינצל מכל ההסתרות שבתוך ההסתרות… שיהיה לנו טוב, כי ה' סה"כ רוצה להיטיב איתנו, רבינו רוצה להיטיב איתנו.

רק בואו לא נהיה טיפשים ולא כפויי טובה… נחזיק ברבינו ולא נמיר את רבינו בשום דבר, ולא נחליף את האמת, ולא ניתן להושיב אף אחד על הכיסא… כי על כסאו לא ישב זר ולא ינחלו אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, יהי רצון שיתגלה רבינו בעולם ולא נסתיר אותו לעולם, ולא נמליך אף אחד כי רבינו הקדוש אמר מי שממליך כל מיני מפורסמים הוא הרבה יותר חייב מהמפורסם, שימו לב עם ישראל! מי שממליך את המפורסם הוא יותר חייב מהמפורסם, המפורסם יש לו יצר הרע להנהיג את העולם… רבינו אמר את זה, אם רבינו לא היה אומר אי אפשר היה לומר, רבינו אומר מי שממליך אותו יותר גרוע מהמפורסם בעצמו… לא נחפש מחליפים אלא נתקרב לרבינו באמת, מה שרבי נתן מלמד אותנו שזה הדרך האמיתית של רבינו… בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי.

בעזרת ה' שהאור של רבינו יאיר לנו בלב לכל עם ישראל, ושנזכה להינצל מכל השקרים ומכל הטעויות ולטעום את הטעם המתוק של רבינו בעז"ה…..

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94