בית חדשות דעות ומאמרים מכתב אוהב מלב אל לב לאנשי 'שובו בנים' ואוהדיה

מכתב אוהב מלב אל לב לאנשי 'שובו בנים' ואוהדיה

מכתב אוהב מלב אל לב לאנשי 'שובו בנים' ואוהדיה
0

שלום לכם אחים אהובים ויקרים,

יהודים תמימים וחמים, חסידי ברסלב שויתרו על מנעמי עולם על מנת להתקרב לה' יתברך ולעבדו בעבודה תמה, מבינים אנו לליבכם וחשים את צערכם וכאבכם כשהתברר לכם כי מי שהאמנתם בו כצדיק גדול ונשגב והערצתם אותו הערצה עצומה עשה מעשים שהם נגד התורה וההלכה, הבלבול שלכם הוא גדול, השבר הוא נורא, הכאב הוא עד אין סוף, הרי ממנו קיבלתם חיות וחיזוק בעבודת ה', ממנו שאבתם את החמימות והתבערה לכל דבר שבקדושה, והנה אתם שומעים ורואים כיצד הוא נפל ונכשל והוא עושה דברים שהם ההיפך הגמור מהתורה בכלל ומדרכה של ברסלב בפרט, שכל יסודה ושורשה הוא ענין הקדושה והטהרה בתכלית השלימות וההרחקה הגמורה מכל ראיה אסורה. ליבנו מבין לליבכם וחש את צערכם וכאבכם, לא דבר קל הוא בכלל לגלות לאחר עשרות שנים כי דברים שהאמנתם בהם בכל ליבכם אינם כפי שחשבתם.

הנסיון שעומד בפניכם אינו פשוט כלל ועיקר, אכן יש בפניכם את הדרך הקלה להמשיך להאמין בו בכל ליבכם, ולטעון כי המעשים שעשה הם ענינים גבוהים שאיננו מבינים, אך מצד שני יש את הדרך הקשה והארוכה, להשתמש בשכל הישר ולהגביר את המח על הלב, (כמובא בשיחות הר"ן סימו נ"א שגם בתמימות אסור להיות שוטה), ולצעוד בשביל והדרך שבו צעדו אבותינו מימות עולם ועליו הם מסרו את נפשם, הדרך הישרה והברורה המובאת בכל הספרים ונשמרה בכל הדורות, הדרך שהורה לנו גם רבינו הקדוש והנורא ותלמידו נאמן ביתו, שאי אפשר לשנות אפילו זיז קטן מהתורה הקדושה ומההלכה הברורה, וגם מי שהוא עובד ה' מופלג, אינו יכול לשנות בכי הוא זה מהלכות התורה, וכפי שמאריך מוהרנ"ת בהלכות שילוח הקן הלכה ד' שאפילו מי שהוא גדול מאוד מאוד במעלה קדושה אמיתית הוא צריך לקיים את כל המצות כפשוטן, וברגע שאינו מקיים את כל המצוות כהלכתם וכדקדוקם, ובפרט בענין זה של קדושה וטהרה שהוא יסוד היסודות של היהדות בכלל ושל ברסלב בפרט, שוב אינו יכול לשמש כמנהיג.

אכן הדרך הראשונה קלה יותר, אך לא באנו לעולם הזה בשביל לחיות חיים קלים, לעיתים נדרשת מאיתנו מסירות נפש ומאמץ נפשי גדול, אך לבסוף זה משתלם. אנו קוראים לכם בקריאה של חיבה, אחים אהובים ויקרים, למענכם ולמען הדורות הבאים ולמען שלימותה של חסידות ברסלב, למען לא נסטה חלילה מדרך היהדות הפשוטה והנכונה, אזרו נא אומץ וכח, והשתמשו באותה חמימות ומסירות לדברים שבקדושה שקיבלתם מרבכם, באותה עזות דקדושה שכה אפיינה תמיד את דרככם, השתמשו בכוחות אלו על מנת לצלוח בשלום את הנסיון הגדול, ולבוא לבית דין של מעלה בידים זכות וטהורות, באמרכם: "עשיתי ככל אשר ציויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי".

אמרו לעצמכם, הרי קיבלתם מרבכם שיסוד היסודות הוא שמירת עינים וקדושה ופרישות, ואף למדתם שיש למחות בכל תוקף במי שפורץ את גדרי הקדושה, וברגע שהתברר שרבכם עצמו נכשל בדברים אלו שוב עליכם להשתמש באותה תבערה וקנאות דקדושה כדי להתרחק ממנו, כי אין חכמה ואין עצה נגד ה'. אותה הסיבה שהתקרבתם אליו כדי להתקרב לה' יתברך ולעבדו באמת, היא היא הסיבה שבגללה עליכם כעת להתרחק ממנו, כדי לעשות נחת רוח לה' יתברך.

דעו לכם כי כל המערכה הניטשת בזה אינה כלל מתוך שנאה ומחלוקת, אלא מתוך כאב עמוק על התורה הקדושה המתחללת, ומתוך דאגה חמורה לעתיד היהדות באם יכנסו שיבושים והיתרים כאלו ח"ו למחנינו, מה שלא היה מימות עולם. ולכן אנו קוראים לכם בקריאה וזעקה גדולה: אנא, עזרו לנו לשמור על מסורת היהדות והקדושה, שלא תשתכח ותשתנה התורה מישראל, אל תחשבו על התועלת הרגעית שלכם, אלא על עתידנו ועתיד צאצאינו.

האספו והתאגדו יחדו והקימו ארגון "פורשי שובו בנים", אשר ידאג לכם למסגרת קהילתית בהכוונת רבנים. נוכל גם לעזור לכם במימון הפעילות. ובכוחות משותפים תוכלו לצלוח את הכאב והשבר, וכשם שקיבלתם שכר על הדרישה כך תקבלו שכר על הפרישה.

באהבה ובחיבה גדולה

אחיכם חסידי ברסלב

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94