בית גדולי ישראל מכתב מחאה מכלל רבני ברסלב נגד אליעזר ברלנד, ומחאה על הפגיעה בכבוד התורה

מכתב מחאה מכלל רבני ברסלב נגד אליעזר ברלנד, ומחאה על הפגיעה בכבוד התורה

מכתב מחאה מכלל רבני ברסלב נגד אליעזר ברלנד, ומחאה על הפגיעה בכבוד התורה
1

לאחר התקיפה המזעזעת שנעשתה על ידי אחד מתלמידיו של אליעזר ברלנד בו תקף את הרה"צ ר' משה קרמר שליט"א מול אשתו ברחוב בשבת קודש, והליצנות של אליעזר ברלנד שכביכול גם הצטרף למחאה כפי שפורסם, שררה אחדות דעים בין רבני אנ"ש מכל העדות והזרמים, כי יש לנסח מכתב מחאה עם ניסוח ברור במיוחד שיופץ בריכוזים החרדים ובו יובא דעתם על הפגיעה הנוראה בר' משה קרמר שליט"א. וכדי לא לתת פתח לליצנות של ברלנד או לספקנות של מאשרי הזדים, להוסיף למכתב בצורה הברורה ביותר שמדובר בשליחיו של "רבם הידוע" שנתגלה קלונו במעשים חמורים ע"י דיינים מומחים, והוא חוטא ומחטיא.

 

כלל רבני ברסלב במכתב חריף נגד אליעזר ברלנד

תמליל מכתבם של גדולי ורבני ברסלב:

שומו שמים והזדעזעי ארץ
הננו בזאת במחאה אדירה שתישמע מסוף העולם ועד סופו ותזעזע תבל ומלואה
על הפגיעה הנוראה והמחפירה
בהאי גאון וצדיק המפורסם לשם ולתהילה בכל קצווי ארץ, מגדולי וחשובי חסידי ברסלב הדולה ומשקה מתורת הרה״ק מוהר״ן מברסלב זיע״א לעדרים זה עשרות בשנים, מחבר ספרי ״מעיינים בנחלים״ ו״מים עמוקים״ על הספה״ק ״ליקוטי מוהר״ן״, ראש כולל ברסלב בבית המדרש הגדול דחסידי ברסלב בירושלים עיה״ק, מייסד ונשיא מוסדות תורה וחינוך על טהרת הקודש בירושלים ובית שמש
ה״ה הגאון הצדיק רבי משה קרמר שליט"א
אשר קמו אנשים חטאים בני בליעל פוחזים וריקים מצעירי קהילת "שובו בנים" והתנפלו עליו בעזות מצח וחמת רצח ברחובה של עיר בעיצומו של יום שבת קודש, באופן שפל ונבזי שלא נשמע ולא נראה כמוהו אף בין בני התרבות של הגרועים שבאומות, ה״י.

וכל זאת באתו על אשר מוסר נפשו לקנאות קנאת ה' צבאות וללחום מלחמות ה' נגד רבם הידוע שכבר נתגלה קלונו וחרפתו בראש כל חוצות כפורץ גדרי תורה והלכה וחוטא ומחטיא בשאט נפש בחמורות שבחמורות וכפי שהדברים נחקרו ונתבררו כשמלה ע״י כמה וכמה דיינים חשובים וכבר באו על כך בכתובים זקני וחשובי חסידי ברסלב בארץ הקודש בגילוי דעת וקול קורא כידוע וכמפורסם.
והננו בזאת באזהרה חמורה לכל אותם מאשרי זדים ומרשיעי ברית:
אל תדמו בנפשכם כי תצליחו בכוח הידיים ידי עשו להשתיק את קול יראי ה׳ המשליכים נפשם מנגד לגדור גדר ולעמוד בפרץ ולהעמיד הדת על תילה, ידוע תדעו כי פעולות כאלו וכיוצא בהן רק יגבירו ויוסיפו עוד ועוד חיילים למלחמת מגן ומלחמת תנופה בכל עוז ותעצומות בעמידה על משמר שלימות התורה בקדושתה ובטהרתה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, עמכם זרוע בשר ועמנו ה׳ אלוקינו ולה׳ הישועה.
והגודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת לחיים ובא לציון גואל בב״א.
באנו על החתום חודש שבט תשע״ז
"ליבי כואב על חילול התורה ועל ביזוי כבוד ידי״נ הגה"צ רבי משה שליט״א על עמדו במסי״נ על משמר התורה והיראה והקדושה". יעקב מאיר שכטר.
מכתב מחאה מהרב הצדיק שמעון שפירא שליטא: "הנני מצטרף להמחאה שפגעו בכבוד הרה׳יח הגאון ר׳ משה קרמר שליט׳יא על עמדו על כבוד קדושת מחננו והשי׳ית יעזור שכולם ילכו בדרך הישר כפי שלימדנו רבינו הקדוש הננמ"ח זיע"א"
יעקב מאיר שכטר, נתן ליברמנש, אלעזר מרדכי קעניג
יצחק אנשין, פנחס בונקר, אברהם ש. בורשטיין, אליהו גודלבסקי, שלמר אהרן גוטליב ארז משה דורון, אלימלך זילביגר, שלמה זלמן חשין (בהגה״צ המקובל רבי בנימין זאב זצ״ל), מרדכי טורץ, שמעון טייכנר, אברהם יצחק כרמל, אברהם יצחק מרמלשטיין, מאיר מיימוני, בצלאל פרידמן, נחמן זאב פרנק, יוסף פרץ, מנחם קירשבוים, יעקב קעניג,
נתן דוד שפירא נחום דוב שפירא יעקב ליב שפירא בני הרב הצדיק המפורסם רבי שמואל שפירא זצ"ל, נתן שפירא- (בהרה"צ רבי נחמן ישראל זצ״ל)
*החתימות לפי סדר א – ב • מפאת קוצר הזמן טרם הוחתמו רבים מהרבנים ועוד חזון למועד

 

תגובה(1)

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94