בית חדשות דעות ומאמרים ההיסטוריה חוזרת על עצמה בהעתק מדויק.

ההיסטוריה חוזרת על עצמה בהעתק מדויק.

ההיסטוריה חוזרת על עצמה בהעתק מדויק.
0

הדמיונות המשיחיים לא נרגעים.

היה זה בימי משיח השקר המפורסם שבתי צבי ימ"ש, אחרי שהצליח להסעיר את כל עם ישראל על חלומותיו ועל דבריו, בתעתועי גאולה כביכול. והנה סופו של הרשע התחיל להתקרב, כלל ישראל בכל מקומות מושבותיו התבשר כי המשנה למלך אסר את ש"ץ בכלא מיוחד, ושם סביבו שומרים מיוחדים שישמרו אותו בכלאו שלא יברח.
אם נרצה לתאר את אותו כלא מיוחד שבו היה אסור שבתי צבי ימ"ש, נשתמש בתיאורים הנאמנים המובאים בספר "תורת הקנאות", שהיה זה מעין מבצר מיוחד בתנאים טובים יחסית, עם חדרים נאים ואוכל טוב וכדומה, ובקיצור "מלונית נחמדה" שגם אחרי כל התנאים הקלים שימשה למאסר שממנו לא יכל ש"ץ לברוח.
מאמיניו השוטים של ש"ץ, במקום להתחיל להתעורר מחלומות גאולת השקר שלהם, כי הנה עצרו את משיחם כפושע בידי מלכות הגויים, ומי שאמור להיות משיח המולך על כל העולם נמק במאסר, במקום זאת הם החלו לחגוג בחגיגות המוניות ש"הנה כבר כבר עומד ש"ץ למלוך על כל העולם, וכל המאסר זה בכלל תחילת הגאולה, והראיה שיש לו תנאים טובים יותר מאשר לסתם אסיר אחר. כמה מראשוני המאמינים אף ערכו סעודות חג על ראשית צמיחת הגאולה. לאחר מכן סיפרו משתתפי הסעודה כי במהלך החגיגה נגלה אליהם לא פחות מאליהו הנביא בכבודו ובעצמו.
בכל כוחם עצמו מאמיני ש"ץ הרשע את עיניהם שלא לראות בתהליך המפלה הקשה, שבה ירד משיחם מדחי אל דחי, וגם אחרי ששוחרר בסוף מהכלא, הוקע על ידי כלל רבני ישראל באותו הדור, ושמו נשאר לדראון עולם בקרב בית ישראל. כפי שכל זה מתואר באריכות בספר תורת הקנאות למרן היעב"ץ זיע"א.
והנה לנו מהדורה חוזרת של סיפורי ש"ץ נוסח תשע"ז:
אנו שומעים ביום האחרון על כך שמאמיני ברלנד, יוצאים בקול תרועה רמה ובחגיגות מדומות. ושמחה זו על שום מה? ישאל השואל. מה קרה? האם ברלנד יוצא לחירות? האם הוא יחגוג את החג עם חסידיו מאמיניו? וכי הוא רשאי לתפוס את רגליו ולצעוד לאן שהוא רוצה, ככל אדם חופשי? האם הוא רשאי כבר לחזור ולהפגש עם מאמיניו?
לא ולא! כנראה שלא הבנתם, השמחה היא כי ברלנד עומד להכנס ל"מלונית מאסר" לחצי שנה הקרובה, ולא רק זאת הוא אפילו ישלם את הוצאות האבטחה של הרשויות מכספו, ואפי' את תא המעצר החדש שלו הוא יצטרך לממן בעצמו… האא! הנה לנו סיבות לחגוג.
ואנו, המביטים מן הצד, מסתפקים אם לצחוק או לבכות, אנו מנסים לרדת לעומק כוונתו של בניסן הקורא בגרון ניחר ובהתרגשות מעושה: "י' ניסן חג הגאולה של עם ישראל"… על איזה גאולה מדובר כאן? על כך שסוהרי השב"ס הוחלפו בסוהרי "צוות 5"? או אולי על כך שמשיח השקר שלהם, שהוא "כל יכול" לדעתם הכפרנית, כלוא בעקבות פשעיו בדירה ששמה "מלונית"?
אין לנו הסבר אחר לחגיגות המשונות, אלא שהם משתדלים בכל כוחותיהם לצעוד בעקבות ש"ץ ומאמיניו, צעד אחר צעד, פסיעה אחר פסיעה, אם הם חגגו על מאסרו של משיחם בתחילת מפלתו והסבירו זאת כיום גאולה, גם מאמיני ברלנד יחגגו את מאסרו של משיחם ויכריזו עליו כיום גאולה, ואם מאמיני ש"ץ ימ"ש הכריזו על סעודות חג ביום מאסרו במלונית שלו, גם מאמיני ברלנד החולה יכריזו על סעודות חגיגיות בעקבות כניסתו למלונה החדשה שליד בית החולים.
הצד השוה שבהן, שאמונתם העיוורת ברשע התורן, סינוורה את עיניהם ועיוותה את מוחם, כשמכל התפתחות במצבו של רבם עשו חגיגה גדולה והכריזו לכולם כי אוטוטו ומשיח השקר מתגלה, זאת כשאפילו לגאול את עצמו אינו יכול, ואפילו להתאפק מתועבותיו אינו יכול עד שנאסר עליו לצאת מהחור שבו הוא נמצא, אבל הם לא מתבלבלים מהמציאות, וממשיכים לזעוק בקול גדול: "משיח משיח".
אכן הללו מהוים העתק מדויק של קורות עמנו בימי חורבן ש"ץ, וגם סופם הקרוב יהא כסופו של ש"ץ שהוחרם ונודה מכל קהילות ישראל לדראון עולם, ולא יזכר שמם עוד, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם, ואנחנו בני ישראל המאמינים בה' אחד, נגיל ונשיש בה', כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו.

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94