בית גדולי ישראל הגאון רבי בנציון מוצפי שליט"א: ברלנד – טמא ומטומא

הגאון רבי בנציון מוצפי שליט"א: ברלנד – טמא ומטומא

הגאון רבי בנציון מוצפי שליט"א: ברלנד – טמא ומטומא
1

בס"ד

אנו חושפים כעת את דעת תורתו הברורה של מרן הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א אודות אליעזר ברלנד ומעלליו.

לאחרונה נשאל מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א אודות דיבוריהם של מאמיני ברלנד בניסיונותיהם להמציא תורה חדשה שאסור לדבר על פושע כמו ברלנד. וכך משיב הרב מוצפי שליט"א כשהוא יוצא חוצץ נגד אליעזר ברלנד:

שאלה – 142386
שמעתי שהצדיק זה לא אדם…. (מה שברלנד משנן לתלמידיו) זה כפירה?
תשובה: איך לא רעדה ידך לכתוב דברי עבודה זרה וכפירה מוחלטים כאן באתר קדוש זה? המערת פריצים היתה ירושלים? וכל זב וכל מצורע יבוא ידבר ויכתוב.
הזהר והשמר על נפשך ואל תתחבר עם רשעים וכופרים בעיקרי האמונה. חדל לך מכך. שב ועסוק בתורה. ואם אינך מסוגל ללמוד טוב לך להיות גורף ביבין ולא כופר בעיקר.
ועצתי לך אם איש חכם ובעל נפש אתה, התרחק מכתתות הכופרים למיניהם, הללו מדברים בשם השם בשקר. הללו מבטיחים ישועות בהבל פיהם והם טמאים ורשעים. הללו מלמדים את תרבות יון הארורה שהחשיך עיניהם של ישראל והיא מארבע קליפות קשות בעולם כנזכר בזוהר הקדוש פעמים אין ספור. והללו מרקדים ומכרכרים בגיטרות כמעשה הגויים הטמאים בפני אבי אבות הטומאה ימ״שו הנקרא בפיהם ״ממלא המקום״ של אלהי השקר והתועבה. ואנחנו מצווים למסור נפשנו להריגה על קדושת שמו יתברך.
אוי מה היה לנו.

לגבי התיקון לרווקים ורווקות שברלנד עשה ביסוד שביסוד שבספירת העומר.
שאלה – 142865
מחר יש תיקון לרווקים ורווקות לזווג אותו עורך התרומה שמבקשים היא 1000שקל אני רוצה את התיקון לבת שלי האם הרב ממליץ להשתתף
תשובה: חבורת שודדים.

שאלה – 142886
לכבוד הרב האם דיבור בגנות רב גרמה למוות של תינוקת והאם מקרי בעלי מחלוקת מי שמגנה רב כזה?
תשובה: זה רשע מרושע, טמא מטומא, אין לו כפרה על חילול השם שעשה ראש כנופית בריונים כשהכל יודעים.

לגבי תרומות שעופר ארז ובן ניסן מתרימים כל היום.
שאלה – 142375
כבוד הרב שוטפים לנו את המוח כל היום על תרומות ועל ברכות ממקובלים וצדיקים האם יש לתרום להם?
תשובה: היזהרו והשמרו לכם, אני מכיר כמה עניינים מסמרי שיער של אנשים טמאים ורשעים שבעבר אסרו נשים נשואות על בעליהם והמבין יבין. והם מופיעים כ״צדיקים״ ואנשי קבלה.
אל תתמכו בפושעים!
דבריו הברורים של מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א שנכתבו בשו"ת דורש ציון המפורסם, הם עוד שלב בחשיפת דעתם האמיתית של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, בנוגע לברלנד הפושט טלפיו לאמור ראו טהור אני.
לאט לאט קורסת בקול רעש גדול מסכת השקרים והכזבים שבעזרתם עדיין מנסים יחצ"ני השקר להדביק לרשע המרושע תדמית אבודה של צדיק וקדוש.
הזעקה לכל בעלי הרחמנות המזוייפת. ולכל היחצני"ם שמוכרים את אמונתם עבור שלמונים היא: הלא את האמת הברורה אינכם יכולים בשום אופן להסתיר מעיני הציבור הרחב, כל פעולותיכם נועדו להחזיק בכוח את שרידי התמימים שנשארו תחת שלטונו העריץ של ברלנד, מעטה שמתפוגג לו כמו כל שקר, וגם הוא יתמוסס לו, קפצו מן העגלה הדוהרת לפני שתתרסק לתהום.

בנוסף לדברים אלו שנכתבו בשו"ת דורש ציון. תוקף הגאון הרב בנציון מוצפי בשיעור בשנת תשע"ה (כפי ששומעים בהקלטה המצורפת)  את ברלנד, וזה תוכן דבריו: "באה הגמ' לומר אין אדם מחוסן מפני עבירה, לכן צריך תמיד להתריע אנחנו גם במחנה שלנו של שומרי המצוות בזמן האחרון נהיה הדבר הזה פרוץ הגמ' אומרת מי שנוגע אפ' לא עשה מעשה והתכוון לשם איזה דבר,  אפ' יש לו תורה כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גהנם, שנאמר יד ליד לא ינקה רע ה' ישמור יש אנשים שלנו טיפשים מתחילים לסנגר פלוני וזה, וקמה אישה אחת גב' מצפת "מה אתם מדברים" "יש לנו כלל" יש לה כלל כבר 2 עשרת הדברות.. שכל אדם הוא בחזקת חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו"… איפה הוכחה? אצל השופטת אצל מי הרי פה כבר התריעו על זה ה' ישמור אדם עושה מה שעושה מתייחד אם נשים איך מותר להתייחד אם נשים לשבת אתם, מה זה עולם הפקר? זאת ועוד ישבו 3 אנשים חקרו ודרשו והוא הודה במעשים שלו, תגידו לי רבותי לאן אנחנו צריכים להגיע? זה לא המקרה הראשון אחד ברח מטייל בעולם ממדינה למדינה דרך המנהרות ועוד יש אחד תם ואחד רשע ואחד שאינו יודע לשאול כמה כאלה יש עכשיו מה הם אומרים עלינו כל התקשורת ואנשי המשטרה ואנשי המשטרה בצדק, דיבר איתי איש משטרה אמר לי הרב אתה לא יודע כמה לועגים אצלנו בכל היחידות, יש לנו ככה תיקים עבי כרס על אנשים, ואלו אומרים הם זכאים, אומרים עליהם שהם קדושים, ואנשים ממשיכים לרוץ אליהם, אנשים ממשיכים ללכת אליהם לקבל מהם ברכות, ואף אחד לא מוחה?! ומה הוא אומר לך חילול ה', עכשיו אני רוצה להגיד לך אתה תהיה בליל שבת יבוא פורץ אם סכין ואקדח טעון ויבוא לגנוב אתה תגיד חילול ה'? אני לא ימסור אותו למשטרה? זה מוסר… מה הוא יבוא ויהרוג אנשים, וכן על זה הדרך, או יש חילול ה' ולהפך  הג' אומרת במסכת יומא ט"ו "מפרסמים את החנפים בפני חילול ה'"

תגובה(1)

 1. זה לא חדש שהרב מוצפי נגדו,
  הנה כמה תשובות שהרב מוצפי נשאל בהקשר לטמא המכונה הרב ברלנד (ומחק את שמו הטמא מהאתר הקדוש ) וענה בהתאם.

  שאלה – 142386
  לכבוד הרב מוצפי שליט"א
  שמעתי שהצדיק זה לא אדם…. ( זה מה שברלנד משנן לתלמידיו.. הערת המגיב )
  זה כפירה?
  תשובה
  איך לא רעדה ידך לכתוב דברי עבודה זרה וכפירה מוחלטים כאן באתר קדוש זה? המערת פריצים היתה ירושלים? וכל זב וכל מצורע יבוא ידבר ויכתוב.
  הזהר והשמר על נפשך ואל תתחבר עם רשעים וכופרים בעיקרי האמונה. חדל לך מכך. שב ועסוק בתורה. ואם אינך מסוגל ללמוד טוב לך להיות גורף ביבין ולא כופר בעיקר.
  ועצתי לך אם איש חכם ובעל נפש אתה, התרחק מכתתות הכופרים למיניהם, הללו מדברים בשם השם בשקר. הללו מבטיחים ישועות בהבל פיהם והם טמאים ורשעים. הללו מלמדים את תרבות יון הארורה שהחשיך עיניהם של ישראל והיא מארבע קליפות קשות בעולם כנזכר בזוהר הקדוש פעמים אין ספור. והללו מרקדים ומכרכרים בגיטרות כמעשה הגויים הטמאים בפני אבי אבות הטומאה ימ״שו הנקרא בפיהם ״ממלא המקום״ של אלהי השקר והתועבה. ואנחנו מצווים למסור נפשנו להריגה על קדושת שמו יתברך.
  אוי מה היה לנו.

  לגבי התיקון לרווקים ורווקות שברלנד עשה ביסוד שביסוד שבספירת העומר.
  שאלה – 142865
  לכבוד הרב מוצפי שליט"א
  מחר יש תיקון לרווקים ורווקות לזווג אותו עורך התרומה שמבקשים היא 1000שקל אני רוצה את התיקון לבת שלי האם הרב ממליץ להשתתף
  תשובה
  חבורת שודדים.

  לגבי תרומות שעופר ארז ובן ניסן מתרימים כל היום.
  שאלה – 142375
  כבוד הרב שוטפים לנו את המוח כל היום על תרומות ועל ברכות ממקובלים וצדיקים האם יש לתרום להם?
  תשובה
  היזהרו והשמרו לכם, אני מכיר כמה ענינים מסמרי שיער של אנשים טמאים ורשעים שבעבר אסרו נשים נשואות על בעליהם והמבין יבין. והם מופיעים כ״צדיקים״ ואנשי קבלה.
  אל תתמכו בפושעים!
  ועוד כהנה וכהנה..

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94