בית גדולי ישראל רבי ישראל בער אודסר על ברלנד שוטה רשע וגס רוח הוא יפול האזינו

רבי ישראל בער אודסר על ברלנד שוטה רשע וגס רוח הוא יפול האזינו

רבי ישראל בער אודסר על ברלנד שוטה רשע וגס רוח הוא יפול האזינו
0

רקע לשיחה:

כידוע אחרי קריסת מסך הברזל הקומוניסטי כשחסידי ברסלב יכלו בחזרה לגשת אל הקודש ולחדש את ה"קיבוץ" הקדוש ע"י ציון רביה"ק, הרגיש ברלנד עצמו כמחותן ראשי וכ"פורץ גדר" שהוא בנסיעות המטורפות שלו כאילו הוא זה שהפיל את חומות רוסיה הסובייטית (…) ומצץ את דמם של אנשי שלומינו הן בגביית אלפי דולרים לאדם והן בכל מיני שגעונות כזכור למבוגרים שבין אנ"ש. כמו"כ ביקש אז להשתלט לגמרי על הציון וכו', שלא יוכל כל איש להרים את ידו ואת רגלו במקום בלעדו. כמובן שגם לא נתן לאף אחד אחר לטפל בנסיעות, או לעשות נסיעות באופן עצמאי ואחד שניסה בכל זאת אוים על חייו וכידוע.

או אז עלתה זעקתם כל כלל אנ"ש ובראשם גדולי אנ"ש זיע"א ויבדלחט"א שליט"א יצאו נגדו ב"קול קורא" חריף ביותר, עליו חתמו גדולי אנ"ש דאז הרב מיכל דורפמן, הרב משה בורשטיין, הרב יצחק גלבך, הרב נחמן בורשטיין, הרב נתן צבי קעניג זכר צדיקים לברכה ויבד"ח הרב יעקב מאיר שכטר הרב משה קרמר הרב נתן  ליברמנש הרב אלעזר מרדכי קעניג ועוד.

בהקלטה דנן מספר אחד ממקורביו של רי"ב אודסר ז"ל לרי"ב את תוכניותיו של ברלנד להשתלט לגמרי על אומן, ו"הסבא" ר' ישראל בער זצ"ל כבר אז מנבא את אשר כולנו רואים היום: —"הוא יפול!!!"—- ומכנהו בכינוי נורא: "שוטה רשע וגס רוח" ועוד כאשר יראו עיניכם מישרים.

תמליל השיחה שנאמרה בשפת האידיש

מקורב: ער האט ג​עוואלט אפ קויפן גאנץ אומן… ער האט גיוואלט קויפן דעם רעבנ'ס ציון דאס יאר.

תרגום: הוא רצה לקנות את כל אומן הוא רצה לקנות את הציון של רבינו השנה​

סבא: נו? נו? נו?

מקורב: סי גיו​וארן  אגרויסע​ר​ ב​א​לאגאן ​א גרויסע​ר​ באלאג​א​ן איז גי​ו​וען

תרגום: נהיה באלאגן גדול, באלאגן גדול נהיה

סבא: אזוי? ככה?

מקורב: י​א

תרגום: כן

אבער י​ע​צט ער האט​ זיך​ א​ונט​ע​ר גיג​עגבן י​ע​צט האט ער חרטה איך ו​ו​ייס ער זאגט אז ער ​וועט ​נישט קויפן ער ​וועט נישט מאכן

תרגום: אבל עכשיו יש לו חרטה הוא אמר שהוא לא יקנה הוא לא יעשה.

מקורב: אבער סי גיווען ז​י​יער ז​י​יער  פר​י​ילאך דה, סי גיווען ​א ​גרויסע מחלוקת ​א ​באלגאן,

תרגום: אבל היה מאד מאד שמח היה מחלוקת גדולה באלאגן

סבא: י​א ו​ו​ער ו​ו​ער ו​ו​ער ו​ו​ער?

תרגום: מי? מי? מי? מי?

מקורב: אלעס וועגן עם, קעגן ל​י​יזר ברלנד

תרגום: הכל בגללו, נגד אליעזר ברלנד

 סבא: קעגן ליזר ברלנד?

תרגום: נגד אליעזר ברלנד?

מקורב: י​א, ער האט זי​י​נ​ע מענטשן​,​ ער האט חסידים א​וי​כעט​,​ ער האט ​אויכעט חסידים ערהאט אסאך חסידים אסאך חסידים האט ער.

תרגום: כן יש לו את האנשים שלו יש לו חסידים גם, יש לו גם חסידים, יש לו הרבה חסידים הרבה חסידים יש לו.

סבא: יא ​

תרגום: כן

מקורב: ער ​איז ​אגאנצע​ר​ רבי

תרגום: הוא ממש "רבי" מושלם…

סבא: הוא ייפול

מקורב: זי​י זאגן א​וי​ף ​עם אז ער ​איז ​גרעס​ע​ר פון רעבן.

תרגום: הם אומרים שהוא גדול מרבינו

סבא: י​א

תרגום: כן

מקורב: יא, איך ווייס?

תרגום: כן, אני יודע?

מקורב: [זיי זאגן] אז ער ​האט ​באק​ומ​ע​ן פי שניים.

תרגום: [הם אומרים] שהוא קיבל פי שניים

סבא: שוטה רשע וגס רוח (צוחק)

מקורב: אזוי איז דאס, סי הייבט זיך אן מיט פרסום איז זייער שווער​!​  אז מו​ו​ע​ר​ט א מפורסם איז נישט ​גוט, הא​!​אז מ'ווע​ר​ט א מפורסם, ער ​איז ​​א מפורסם גיווארן, ​א מנהיג ​א מפורסם ​א מפורסם ער האט אסאך מענטשן ארום עם און דאס.

תרגום: ככה זה, זה מתחיל עם פרסום, אז זה מאוד קשה, כשנהיה מפורסם זה לא טוב, הא הא נהיה מפורסם נהיה מנהיג יש לו הרבה אנשים סביבו וזה.

סבא: הוא יפול כמו כל הר​ע​בעס ( של שקר) הוא ייפול הוא ייפול כל השקרנים יפלו יהיה רק אמת, אמת ואמונה

מקורב: הי​י​נט אי​ז ​דער גרעסטער​ בלבול אין ברסלב אסאך בחורים זאגן אז ער ​איז ​​א גרויסע​ר ​צדיק אז סי ​התקרבות לצדיק…

תרגום: יש היום הרבה בלבול בברסלב הרבה בחורים אומרים שהוא צדיק גדול שההתקרבות לצדיק… (הכוונה עליו, רח"ל)

סבא: יפלו יפלו, כולם יפלו! (צוחק)

סבא: אה? יש לו כאבים בבטן (צוחק)

מקורב: מי ר' לייזר?

סבא: יא

תרגום: כן

סבא:  לא שמעת?

מקורב: לא שמעתי

סבא: אני שמעתי (צוחק)

סבא: [כואב לברלנד הבטן מחשש] שיהיה ישיבות, שילמדו ספרי רבינו, שיהיה ישיבות הרבה שילמדו ספרי רבינו.

מקורב: חוזר לענין קניית כל אומן ע"י ברלנד: כן, מקוים, מקוים שלא [יקנה],

סבא: מקוים שיקנה?

מקורב: שלא יקנה

סבא: הא?

מקורב: שלא יקנה,

סבא: שלא  יקנה!

מקורב: רוצים, כולם ביחד רוצים לקנות, אבל לא שהוא (ברלנד) יקנה לבד

מקורב: ס'דארף זיין פאר דער גאנצער עולם –

תרגום: זה צריך להיות לכל הציבור

סבא: הא?

מקורב: ס'דארף זיין א כלליות'דיגע זאך [ולא פרטי שלו]

תרגום: זה צריך להיות דבר כללי

סבא: לא אחזנו לא אחזנו

מקורב:הוא נהיה רבי על ברסלב

סבא: אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר ברלנד……

מקורב: אדמו"ר ברלנד?

סבא: כן הוא יפול

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94