בית וידאו זבולון דחבש העובר עבירות בפרהסיה מתקבל באהדה ובכבוד בכת שובו בנים

זבולון דחבש העובר עבירות בפרהסיה מתקבל באהדה ובכבוד בכת שובו בנים

זבולון דחבש העובר עבירות בפרהסיה מתקבל באהדה ובכבוד בכת שובו בנים
1

בסרטון זה נראה זבולון דחבש המפורסם לכל במעשים חמורים כמעשי רבו,  מתקבל בכבוד ובערכה בין תלמידי ברלנד, מה שמעיד כאלף עדים שכל גדרי ההלכה נפרצו בכת הברלנדית. היחס המלבב אותו מעניקים הברלנדים לדחבש אינו מתקבל אצלם כסתירה להודעה שברלנד פרסם בחודש תשרי בה בה הוא קורא להחרים את זבולון דחבש ולפרסם נגדו פשקווילים ושלא להתקרב איליו ועוד גינויים חריפים. אלא שבשטח נראים הברלנדים כשהם מאירים פנים ומכבדים את פורק העול שעדיין עטור בזקן חבלים ארוך, ובפאות אשר חזר לאחרונה לארץ ומסתובב בחוצפה באזור 'מאה שערים' .הדברים מצביעים על כמה עובדות חמורות:

א. הקריאה של ברלנד להחרים את דחבש הייתה מן השפה ולחוץ, והראיה שכל תלמידיו מקרבים ומכבדים אותו כפי שניתן לראות בסרטון ולפי מה שידוע ברלנד עצמו הורה לדחבש לנהוג כך ב. בהקלטה ברלנד אומר להחרים אותו לפרסם מודעות נגדו ולמסור אותו למשטרה, הוראה שסותרת לחלוטין את כל סברות הכזב אותם מנסים לבנות תלמידיו כבר תקופה ארוכה לפיהם אסור לפרסם על אדם שחטא אם לא ייצא פסק בי"ד נגדו, ולפיהם צריך לפתור בעיות כאלו רק בשקט, ועוד סברות שאינם עולות בקנה אחד אם דבריו של ברלנד.  ג. והגרוע מכל, תלמידי ברלנד לא מסתפקים במציאת הצדקות והיתירים למעשיו אלא אף מחקים אותו, ולא פלא כי אם ה"צדיק" המרומם פורץ את כל גדרי ההלכה אז כל מי שחפץ לדבוק בדרכיו צריך גם הוא לעשות כמעשיו, מה שמלמד עד כמה חשובה ההוקעה וההתרחקות מאותו האיש ותלמידיו שבאופן שיטתי מתירים חמורות שבחמורות ומי יודע כמה יהודים נפלו ועוד עלולים ליפול ברשת הכפירה והטומאה ד. בתיעוד נראה דחבש כשהוא מחכה את תנועותיו האופייניות של ברלנד וחסידיו עם הכתפיים ונענוע הראש מה שמגלה שלא רק מתחת לתנועות המחושמלות של ההתלהבות המזויפת של ברלנד מסתתרת הפקרות ופריקת עול מוחלטת ואש זרה של טומאה. אלא יש כבר תלמידים היודעים לחקות את מעשי רבם, מעשי רבם שבסתר ואת הצגות שמציג רבם בגלוי. ה. תורת "הכתב בין האילנות" של עופר ארז שר"י ותורת ה"אמונת חכמים כהלכתה של יהודה אשר גולדבלום שר"י אינה מתחילה ונגמרת בהפיכת עבירותיו של ברלנד לתיקונים אלא שהתלמידים מקיימים את תורת הכפירה הזו הלכה למעשה בעזות וללא כל בושה.

 

תגובה(1)

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94