בית גדולי ישראל שיחה מרתקת עם הרה"ח רבי פנחס בונקר שליט"א על נושא המערכה

שיחה מרתקת עם הרה"ח רבי פנחס בונקר שליט"א על נושא המערכה

שיחה מרתקת עם הרה"ח רבי פנחס בונקר שליט"א על נושא המערכה
0

הרב פנחס בונקר שליט"א בשיחת טלפון ערב שבת חזון תשע"ו עם אחד מפעילי המערכה, בה הוא מסביר באריכות ובטוב טעם ודעת על מה נסובה המערכה נגד א. ברלנד ותלמידיו, ומדוע אין לכך מקום בברסלב.

להלן השיחה:

 

תמלול תוכן השיחה:

שלום וברכה להרב בונקר ממשפיעי אנ"ש

אנחנו נמצאים עכשיו בערב שבת חזון, שמענו שאתמול בטלפון של שובו בנים העלו את הרב שידבר שם שיחה נגד מחלוקת, אז רצינו לשמוע מה היה תוכן השיחה של הרב.

תשובת הרב בונקר:

דבר ראשון אני רוצה להגיד שאני לא יודע אם אפילו התיאור של משפיעי אנ"ש מתאים לי, אבל בגלל שבכל אופן נכנסתי לסיפור הזה משתי הצדדים אני רוצה להבהיר אחת ולתמיד מה אני אוחז ומה העמדה שלי ומה אני אומר לכל האנשים שסובבים אותי.

אתמול אני דיברתי בטלפון, וגם דיברתי אגב לאורך כמה דקות נגד כת השבתאות שמסתובב בברסלב, ונגד זה שאומרים שצדיק מותר לו לעשות עבירות, ודיברתי מאוד חריף, ואחר כך התנצלו לי מהקו שהם הורידו מהדברים כי הם הרגישו שזה יגרום חלישות הדעת לאנשים, אין לי טענות כלפיהם כי הם דוקא אמרו לי שיעלו את זה אחר כך, אבל כשדיברו איתי אמרתי שאני הולך להגיד כל מה שיש לי להגיד ואני מרגיש שנעשה לי פה קצת עוול.

מה שאני רוצה להגיד בשתי מילים, צריכים להבין שיש פה שתי סוגיות, ושתי הסוגיות האלו הם לא סותרים אחד את השני, ואדרבא אפשר לעשות את שתיהם ביחד, יש פה את הסוגיה שדיברנו אתמול, שזה הסוגיא של מחלוקת, ולא לרחק אף אחד, ולקרב את כולם, שזה דבר שבאמת צריכים לעמוד עליו, וגם אם מתגלה שמישהו שבתאי ממש, צריך לשאול דעת תורה, מה עושים איתו, מה עושים עם אשתו, ועם הילדים שלו, ועם הקהילה וכו', ובפרט שיש הרבה הרבה בעלי תשובה וכל מיני אנשים שקשורים לשובו בנים מרחוק שאין להם שייכות לכל הענין של השבתאות, ואדרבה הם אפילו כששומעים את זה הם באותו חרון אף ובאותו כאב כמו שיש לנו, אז אותם ודאי יש לנו מצוה לקרב ולא לגרום יותר שנאה ומחלוקת.

אבל בנוגע לענין השני, אני רוצה שוב להבהיר, ואני מבהיר את זה בכל מקום שאני הולך, כי יש, ושלא יגידו שאין, כי אני יודע שיש, ויש הרבה אנשים שעדיין, אני לא יודע כמה, ובאחוזים, ואני מדבר על זה שוב ושוב, ואני חושב שזה אחריות של כל אחד ממשפיעי אנ"ש, ולא רק ממשפיעי אנ"ש, אלא כל יהודי שהוא ירא שמים ויש לו איזה שהוא השפעה הכי קטנה בעולם, חייב להתחיל ולצעוק על זה שיש אנשים שמסתובבים בינינו, אחד יותר ואחד פחות, אבל מדברים דיבורים שכאילו מותר לעשות עבירות בשביל תיקונים, או מותר לעשות עבירות בשביל לקרב את הגאולה, ואפילו אם רק אומרים את המילה: הצדיק יודע מה שהוא עושה, או: אין לי שאלות על הרב, כל הלשונות האלה, אם מונח בזה הבנה של בן אדם שר' לייזר עשה דברים שאסורים על פי תורה, והבן אדם אומר שזה בסדר, אז זה כפירה ואפיקורסות ושבתאות בכל מובן המילה, בלי שום הסתייגות, ושום היתר שבעולם.

ואני אומר שוב, עברנו על כל המקורות, וזה גועל נפש שצריכים בכלל להזכיר את המקורות האלו, כי המקורות האלו זה רחוק מזרח ממערב ממה שאנחנו מדברים, ואני אומר שוב, רוב האברכים בשובו בנים, ואני אומר את זה בתור ידיעה שאני מכיר, ציבור גדול מאוד בשובו בנים, הם יודעים שהיו פה דברים, רק יש כאלו שחושבים שזה היה דברים מאוד קלים, יש כאלו שחושבים שהיו דברים יותר חמורים, יש אנשים שיודעים שהיה פה דברים מאוד חמורים. ולא רק אנשים משובו בנים, רוב המשפיעים בברסלב יודעים את זה, מוטה פראנק יודע את זה, והרב קיוואק יודע את זה, והרב מורגנשטרן יודע את זה, הם יודעים, רק מה, או שמחכים לראות מה בית דין יגידו, אבל יודעים שהיו פה דברים, ולבוא ולהגיד שלא היה פה שום דבר זה טיפשות ממש. אבל עם כל זה, השאלה היא מה היה חומרת הדברים, ובגלל זה יש כאלו שחושבים שזה היה ממש דברים מאוד מאוד קלים, אם זה היה רק שהסתובבו שם נשים, אני לא רוצה להכנס לכל זה, אבל יש אנשים שמסתובבים בינינו שהם מודים שהיו שם דברים חמורים מאוד, בלי בית דין, ועם כל זה באים ואומרים שהצדיק מותר, ועל זה צריך למחות בקול רעש גדול ולצעוק בקול צעקה מסוף העולם ועד סופו שזה כפירה ואפיקורסות ממש בלי שום היתר שבעולם, לא הלשם ולא הרמח"ל ולא הערבי נחל ולא הקדושת לוי ולא ר' צדוק, אין מקור אחד בעולם שמותר לעשות עבירה בשביל תיקון, זה סילוף תורת משה ממש, ועל זה אני צועק וצועק, רבותי, אנחנו נמצאים בברסלב, בברסלב, בברסלב, במקום ששולחן ערוך היה כל היהדות שלנו, כל ברסלב בנוי על תורת משה, על תורת השולחן ערוך, אנחנו התרחקנו מכל המפורסמים שבעולם, אחד הסיבות היה בגלל זלזול בסעיף קטן בשולחן ערוך, בגלל הזלזול בדבר אחד פשוט בתורה, כל הענין של הרבי היה להמשיך תורת משה לעובדא ולמעשה, להפוך את לימוד התורה לקיום התורה, ולכל אורך הדרך כל המסירות נפש של אנ"ש היה רק על הענין של קדושה וטהרה ושמירת הברית ושלימות המחשבה, ושולחן ערוך בתכלית השלימות, ולא לזוז בנדנוד אחד מהמסורת שלנו, אז אנחנו פה בברסלב רחמנא ליצלן נכניס דיבורים כאלו? בפרט רחמנא ליצלן עפרא לפומיה אנשים שמסתובבים עוד ואומרים דברים כאילו שיש התירים מהרבי, רחמנא ליצלן, שמי שאומר דברים כאלו יש מצוה לזרוק בן אדם כזה מהבית מדרש ומכל ברסלב, ומי שיגיד אחרת צריכים גם אותו לזרוק, מי שיכול להגיד שיקום אדם בתוך הבית של הרבי ויגיד שקר וכזב דברים הכי נוראים בשם הרבי, או בשם אחד התלמידים שלו.

רוצים ללמד זכות, אז אני אומר שוב, יש כאלו שרוצים ללמד זכות שלא היה, לא היה אז לא היה, בסדר, עד שלא יתברר בבית דין אז תגיד לא היה, אני אין לי בעיה עם זה.

שאלה:

זה שמוטה פרנק מסתובב כל הזמן ומקנטר מה עם בית דין, והוא אומר שר' נתן ליברמנש ור' יעקב מאיר ור' משה קרמר חתמו והטעו אותם.

תשובת הרב בונקר:

מוטה פראנק שמע את העדויות, ומוטה פרנק הוא חבר מושבע שלי, וכאן המקום להגיד שכואב הלב שמוטה יודע טוב מאוד מה שהיה, הוא שמע את העדויות, הוא שמע את הכל, והוא יודע שהיו פה דברים, לבוא ולהגיד שלא היה פה כלום כשהוא יודע שכן היה, אני מאוד מאוד מתפלא עליו.

שאלה:

הוא אומר שאם הוא עשה דברים, הוא עשה דברים מה שהרב עובדיה עשה והרב כדורי עשה שהם ברכו נשים ודברים כאלו.

תשובת הרב בונקר:

מוטה הוא אחד מהאנשים שהכי מפיצים את דעת רבינו בעולם, ואני אוהב אותו אהבת נפש, אבל אני גם שמעתי מאנשים שאני סומך עליהם לא בתור גביית עדות, אבל אנשים שאני סומך עליהם, שהוא הראה להם את הריטב"א וכל הדברים שמסתובבים פה, שרחמנא ליצלן, של בלבול וקשקוש אחד גדול, שלוקחים את השולחן ערוך ועושים מזה ליצי ליצנות אחד גדול, הוא הראה להם את זה. אז זאת אומרת שהוא רצה להתיר פה משהו, הוא רצה ללמד פה זכות על מישהו, ולא מדובר שם על מה שהרב עובדיה עשה, מוטה יודע טוב טוב שהיה… לא רוצה לדבר, אני לא רוצה להכנס לפרטים, אני לא רוצה לדבר יותר מזה, אבל מוטה יודע שהיה דברים יותר ממה שהרב עובדיה והרב כדורי עשו. ועם כל זה הוא אומר התירים.

ושנית מה שאני מתפלא על מוטה, שהוא כל הזמן מכניס איזה שהוא טשטוש שכאילו יתברר שהכל שקר וכזב, שלא היה פה שום דבר, כשהוא יודע שזה לא ככה.

עכשיו ללכת להגיד, אני לא יודע אם הדברים החמורים שהם אומרים, הסיפורים המפחידים האלה ממש, זה אני לא יודע כי לא התברר לי בבית דין, לייזר חשין אני יודע שהוא עובד לשם שמים, אני יודע שצביקה הוא יהודי שעובד בדבר הזה כל הזמן, וכל דבר שהוא פגם הברית כבר שנים שהוא לוחם מלחמת ה', אבל אני לא יודע, כל זמן שלא התברר בבית דין אני לא צריך להאמין, אני יכול לקחת את הדעה של הרב קיוואק למשל, להגיד שהבן אדם השתגע, למה אני צריך להגיד שהוא כל השנים היה שבתאי. אני לא יודע, אני לא ביררתי את זה, אולי כן ואולי לא.

שאלה:

זה שזקני אנ"ש חתמו וכתבו הוברר, זה היה אחרי שהם עשו מושב בית דין, לפי אחד מגדולי הרבנים בדור, שהוא נתן להם הדרכה מפורטת איזה מושב בית דין לעשות ולגבות עדות, ועל פי זה הם כתבו הוברר הדבר.

תשובת הרב בונקר:

אני אומר שוב, בגלל שהדבר, למשל ר' יעקב מאיר פתאום יוצא שיחה עם הרב מורגנשטרן שהוא חזר בו, יוצא שיחה עם הרב גרוסמן שהוא חצי חזר בו, יש עדיין איזה טשטוש קצת אם הדברים הובררו במאה אחוז או הובררו רק בשמונים אחוז, אבל זה מספיק בשביל לגרום לכל בן אדם שיש לו טיפה שכל בראש לבוא ולהגיד אני עומד בצד, אני לא רוצה שייכות עם הדבר הזה, אני בורח מפה כבורח מן האש.

אבל יש פה נקודה אחרת, שעל זה אני צועק פה, שזה צריך לקומם אותנו אלף פעמים יותר, מסתובבים אנשים בין אנשי שלומינו ואומרים שמותר, שעל זה אנחנו צריכים לקרוע קריעה ולצעוק, עד כדי כך אני אוחז שאם יש אנשים בבית מדרש ברסלב שכך מדברים אסור להתפלל בבית מדרש הזה, לך תתפלל בבית מדרש של ליטאים, העיקר לא להתפלל בבית כנסת של שבתאים. על זה צריכים לצעוק בכל מקום.

אני רוצה להגיד, אצלי בבית הגיעו אנשים עוד לפני כל הסיפור, אנשים שעבדו בבית של הרב, והעידו לי, בן אדם אחד, ואחרי זה עוד בן אדם, שסיפרו לי דברים, שבשבילי לבד בתור כבדהו וחשדהו, אבל בגלל שזה היה עד אחד אני לא יכול ללכת ולהעיד, אבל בשבילי לבד זה היה מספיק שאצלי כן התאמתו הדברים, אצלי התאמת הדברים שנעשו פה דברים נגד התורה ונגמר הסיפור. אם זה בגלל שהוא השתגע, אם זה בגלל שהפילו אותו מן השמים, אני לא יודע, אני לא עשיתי בירור על זה, אני לא יכול להגיד לך מה השורש של הדבר, אבל אצלי זה התאמת במאה אחוז שהיה דברים, ובאותו רגע עשיתי אצלי במוח שאני לא רוצה שייכות עם כל הדבר הזה. אני לבד לפני עשרים וחמש שנה קיבלתי שם חיזוק גדול בעבודת ה', ואני יודע שיש שם המון אנשים עובדי ה', שמקבלים עדיין את הברען שלהם מהרבי דרכו, אבל הדעת שלי מאוד מאוד קטן פה, זה גדולי אנ"ש צריכים להחליט, שכל אחד מתוך שובו בנים כבר נהיה שבתאי וכבר צריכים לזרוק אותו, אני לא יודע, אם זה מה שר' יעקב מאיר התכוון וזה מה שר' נתן ליברמנש התכוון, אני מרים ידים, אבל אני חושב שהם דיברו יותר על אנשים שהם יודעים על מה שנעשה ועדיין משתייכים לשם ועדיין רצים אחריו ועדיין מעריכים אותו ועדיין אוחזים אותו לבעטלר השביעי והצדיק שמעל כל הצדיקים והאור אין סוף שבתוך האין סוף וכל הדברים האלה, כשהם יודעים מהכל.

עומד בן אדם תמים, אם יתברר בבית דין שנעשו דברים, ואפילו לא בבית דין אלא יהיה בירור אמיתי שרבנים יגידו שזה בירור מספיק שהאדם עשה את זה במזיד והטעה את הקהילה שלו ועדיין ימשיכו להאמין בו, אז יש להם דין של שבתאים, אבל כל זמן שאנשים עומדים בצד ובתמימות ממשיכים עדיין להגיד שאולי הכל עלילה, אבל זה לאנשים התמימים, אבל אנשים שכן יודעים, למשל מוטה, או כל מיני אנשים אחרים, אני אומר שוב, אני לא מגיע לפה לדבר על מוטה, אני מגיע כאן לשאול שאלה, ר' מוטה, איך אתה עושה את זה, איך אתה שאתה חסיד ברסלב והשולחן ערוך והקדושה זה מאור חייך, כמה אנשים הצלת משאול תחתית, וכל הדברים שאתה עושה להציל את הנפשות מבאר שחת, ואתה מטשטש פה כל הזמן את הענין ועוד נותן כל הזמן תחושה שעוד מעט יתברר שהכל שקר והכל כלום וסתם לייזר חשין וכל אלה שונאים את הרב. איך אתה עושה דבר כזה, כשאתה יודע שזה לא ככה. מילא כל השאר.

אני יגיד לכם את האמת, אני קרוב מאוד להרב קיוואק, אני קרוב מאוד להרב מורגנשטרן, אני קרוב להרבה שאני מרגיש עכשיו שאני רחוק מהם, אני מאוד מאוד מתפלא, אם מדברים פה על חמורות שבחמורות, אז איך אתם עומדים בצד, איך אתם לא מדברים כלום, התורה זה כלום? התורה זה בדיחה? מדברים פה על התורה, מדברים פה על כל האידישקייט שלנו. מדברים על כל העתיד של ברסלב, בגלל מה.

מצד שני, יש פה קהילה של בעלי תשובה, יש פה קהילה של שובו בנים, ועל זה אני אומר, אני בא להגיד את דעתי שאני חולק על הדרך שמובילים פה, בקהילת שובו בנים יש הרבה אנשים תמימים, עובדי ה', שהם לא יודעים מכל הדברים.

שאלה:

בחוברת על האמת ועל השלום גם כתוב שיש שלוש סוגי קבוצות, ורק קבוצה אחת הם שבתאים.

תשובת הרב בונקר:

כן, נכון, עליהם מדובר, על אלו שיודעים ומתירים, צריך להבין, יש פה אלפי אנשים, יש פה בנות, יש פה בחורים, יש פה אנשים שצריך לדאוג להם, סמינרים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, זה ענף שלנו, זה ענף של ברסלב, זה אנשי שלומנו שמסרו נפשם להתקרב לרבי, כמו שר' נתן אומר, הם לא אשמים שהאמינו בו, הרי גם אנחנו האמנו בו שנים, מי בברסלב לא חשב שהוא עובד ה' גדול, לי הרבה יותר קל לקבל שהשתבשה דעתו, קרה לו משהו, למה אני צריך לבוא ולהגיד שכל השנים הוא היה שחקן, אז מה, אז הוא עבד על כל אנ"ש? הוא עבד על כל גדולי אנ"ש בדור הקודם? יכול להיות, לא יודע, אני לא נכנס לזה, זה לא הענין שלי, אני ודאי לא זה שיעשה את הבירור הזה. אבל למה לא לבוא ולהגיד כמו שהרב קיוואק אמר שהבן אדם השתגע. אבל תתרחקו ממנו, הבן אדם השתגע ונהיה שבתאי, זאת אומרת אם זה נכון הלשונות שהוא אומר, אם הוא באמת אוחז כך והתברר דברים כאלו אז חייבים לברוח ממנו כבורח מן האש, וכל בן אדם שאומר דיבורים כאלו צריך לברוח ממנו כבורח מן האש.

שאלה:

אפילו מוטה כשהוא אמר שהרב מורגנשטרן דיבר עם הרב שכטר והוא כל הזמן מנסה להפיץ שהרב שכטר חוזר בו, אח"כ הוא כותב כמה ימים אחרי זה, אתמול הוא הפיץ שהוא חוזר בו ומשנה גרסא, הוא לא שמע וזה לא נכון, והוא חוזר בו מהשמועה הזאת והוא מסיר את זה.

תשובת הרב בונקר:

באמת? כי לי הגיעו שני אנשים שהיו בברית ואמרו לי עדות ששמעו את ר' יעקב מאיר מדבר.

שאלה:

לפני כמה ימים הוא פרסם ששמע משני עדים כשרים, ועכשיו הוא אומר שהוא שמע גרסה אחרת אז הוא מרים ידים והוא מוריד את הפרסום הזה.

תשובת הרב בונקר:

זה הבעיה במחלוקת, הכל נהיה טשטוש אחד גדול, אף אחד לא יודע מה אמת, אף אחד לא יודע מה שקר, אף אחד לא יודע מי אמר מה, זה כזה בלגן פה, אבל אני חושב שהדברים הפשוטים האלה צריכים להיות מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד ברור, אם נעשו פה דברים נגד ההלכה ונגד שולחן ערוך ונגד האלף בית של קדושה צריכים לקום ולצעוק זה לא יעבור לסדר היום, נגמר הסיפור, אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. אם אדם יבוא ויגיד עשיתי תשובה, נפלתי, זה משהו אחר. אבל אם בן אדם אומר שאני עושה בזה תיקונים, זה אפיקורסות גמורה, אין לזה שום היתר, זה עיקרי האמונה.

שאלה:

לקרוא לאלו שמוסרים את נפשם בשביל המערכה לקרוא להם מחרחרי ריב, האם זה נכון.

תשובת הרב בונקר:

בקלטת המקורית אני אמרתי שאני יודע שהם עושים לשם שמים, אני אומר עכשיו, אני לא יודע בדיוק, אני לא שומע את כל הקלטות, אבל כן צריך יותר להזהר כשמדברים על משפיעי אנ"ש, גדולי אנ"ש, לאחל למשפיעי אנ"ש שיהיה להם סרטן בכל הגוף, להגיד הכושי עשה את מלאכתו הכושי יכול ללכת, וכל מיני משפטים כאלה, על אנשים שהם עובדי ה' גדולים. זה דברים שצריכים להזהר איתם, אני מבין שזה מגיע מלב כאוב ושבור, ואין לי ספק שהכוונה היא כולה כולה כולה לשם שמים, אבל נהיה פה דיבורים על ר' גדליה, על ר' יעקב מאיר, על הרב מורגנשטרן, גם עשו עוול להרב קיוואק, סיפור שלם שאני לא רוצה להכנס, כל מיני דברים, שאין בזה תועלת, למה להדליק עוד, למה אי אפשר להתמקד על הנקודה, להגיד מה שרוצים להגיד, להיות ברורים, להיות חתוכים, להיות ממוקדים, וגם לא להרחיק סתם אנשי שלומינו שבתכלית הם מקורבים לרבי, הם מאמינים בו כי זה המקום שלהם, כי כל בעל תשובה כל ספרדי שהגיע לברסלב הרגיש יותר אצל ר' לייזר ששמה כל הספרדים והבעלי תשובה מרגישים טוב, יש להם בית חם.

שאלה:

האם ידוע לכם שהרחיקו מישהו משובו בנים, הרי מי שרק מדבר מילה, במירון שניסו לחלק פתקים מיד הם נתנו מכות אנשי שובו בנים, האם מישהו מעיז לפגוע באנשי שובו בנים, אני לא שמעתי מקום כזה.

תשובת הרב בונקר:

זה רק דברים שאמרו לי, מה שכן, בדיבורים צריכים כל הזמן להוסיף. אנשים שמגיעים להגיד: מחלוקת, ניבול פה, אני לא מקבל את הטיעון, כי אם מדברים פה על חמורות שבחמורות, ובפרט עם מדברים על כפירה ועל חמורות שבחמורות, אז ודאי שאין מקום לכלום, אז דבר ראשון צריכים לעקור. אבל באותו זמן, אם אנחנו ברסלבר חסידים אמיתייים, הולכים עם האמת, אז אנחנו צריכים כל הזמן להזהר שלא ישתמט דיבורים כאילו, היה למשל אחד מהבנים של אחד החולקים, אני לא יודע אם זה נכון אבל סיפרו לי שהוא הסתובב בקול רעש גדול ואמר שאבא שלי בכלל לא התכוון לר' לייזר, הוא התכוון לכל הבעלי תשובות והספרדים בברסלב, שילכו להיכן שהם הגיעו, אף אחד לא צריך אותם, דיבורים כאלו שאנשים מרגישים, בפרט שכל אלו שחתמו, ר' יעקב מאיר ור' משה קרמר ור' נתן ליברמנש, שזה בעצם צעקה כזאת, כאילו מחזירים את ברסלב עשרים שנה אחורה, לכו כולם להיכן שהגעתם, לא צריכים אף אחד, חוזרים לשול, חוזרים למקור, זה ברסלב, פה הכל נגמר, אתם רואים אנחנו צדקנו, וכל הדברים החדשים לא רוצה לא צריך, אפילו אם ר' לוזר קעניג היה חתום שם, ר' לוזר יש לו קהילה של בעלי תשובה, אז בעל תשובה היה מרגיש איזה שהוא קשר, פה זה שלוש רבנים שבעצם באיזה מקום לא כל כך קיבלו את הבעלי תשובה, והבעלי תשובה מרגישים כאב מאוד גדול וצריך להסביר להם שזה לא היה במכוון, אתה ניסית פעם להכנס ללב של בעל תשובה? הם מרגישים מאוד מאוד דפוק עכשיו, ובאיזה שהוא מקום זה גורם לנו שגם אם אנחנו רוצים להמשיך במאבק נגד השבתאות יש לנו בעיה, במקום להתמקד בשבתאות יש לך את כל הקהילה הזאת שאומרים אם אתם נגדנו אז אנחנו נגדכם, ואז נהיה מאבק הרבה יותר גדול.

שאלה:

זה ודאי שצריך לפתוח ארגונים, להציע להם אלטרנטיבה, יש את זה שצועק ויש את זה שמארגן, אדרבה שיקום אחד ויגיד שהוא פותח מוסדות ומציע אלטרנטיבה ולעזור להם. זה צריך להיות השלב הבא.

תשובת הרב בונקר:

חייבים להתאחד ביחד כל הרבנים, מי שמנהל את המאבק, אדרבה שיברר את הדבר, שיביא את הדבר לידי בירור שכל מי שרוצה לדעת ולשמוע את האמת יוכל לדעת את האמת.

שאלה:

כתוב בחוברת ששאלתם את הרב פישר לגבי מישהו שהיה עליו שמועות רציניות, והוא אמר שלא צריך ממש גביית עדות בבית דין כדי לצאת נגדו.

תשובת הרב בונקר:

היה אז בקשר לזגדון, הגיע אלי יהודי וביקש ממני לבוא איתו, זה היה מורפיר אחד מהמשפיעים בביתר, הוא ביקש לבוא איתו ביחד להרב מורגנשטרן כי היה לו עדות על דברים מאוד חמורים, והלכנו להרב מורגנשטרן, כי מורגנשטרן המשיך ללכת לשיעורים שלו, והגענו להגיד לו, אז הוא התחיל להגיד שיש לו את הכח של רבי מאיר בעל הנס שתוכו אכל קליפתו זרק וכו'. ואז אמרנו הרי אתה גורם לעוד אנשים ללכת אליו. אני לבד שמעתי מזגדון דברי כפירה ואפיקורסות ממש, נצרות באופן שלא משתמע לשני פנים. אז אמרתי להרב מורגנשטרן, יש לנו תורה, על פי תורה בן אדם שמדבר נגד התורה ועושה עבירות, אז הוא אמר לי שצריך בית דין, ואמרתי לו תעשה הבהרה, שזה שאתה הולך כי יש לך את הכח של רבי מאיר, אבל אסור ללכת. ואז הוא אמר לי אתה יודע מה, לכו לבית דין, אם בית דין יגיד לי שאני צריך לכתוב אני יכתוב. הלכנו לבית דין וההרכב אז היה ר' משה הלברשטם והרב פישר והרב אולמן, והרב פישר היה ראש בית דין, ושאל אותי מה הענין ואמרתי לו, והוא שאל מה הנקודה, ואמרתי שאומרים שיש יהודי שמתנהג וכו', הסברתי את הסיפור, הרב מורגנשטרן רוצה לדעת אם מותר לו להוציא מכתב שיתרחקו ממנו על פי מה שהוא שמע, הוא ממשיך ללכת אבל לפחות שאנשים לא ימשכו אחריו, אז הרב פישר אמר: הוא לא מתנהג כראוי, אז שיכתוב בפתק שאסור להתקרב אליו, ויכתוב שם שהדברים צריכים להתברר בבית דין, אבל אם הוא שמע מאנשים שהוא סומך עליהם אז הוא צריך לכתוב. ואחרי זה הוא שאל מי זה האדם ששואל את השאלה הזאת, והוא שאל את הרב הלברשטם מי זה הרב מורגנשטרן, והוא אמר שהוא אדם גדול, ואז הוא אמר שאם הוא אדם גדול הוא מוכרח לכתוב מכתב כזה. שיכתוב שם בפתק שעדיין לא הוברר אבל לפי מה שעכשיו הוא שמע הוא חייב שאנשים יתרחקו. זה מה ששמעתי מהרב פישר.

שאלה:

פחות או יותר מיצינו את הנושא, ובעזרת ה' שכולם יחזרו בתשובה שלימה, ויכירו באמת.

תשובת הרב בונקר:

ה' יזכנו, ואני אומר שוב, אנחנו עומדים לפני תשעה באב, וכמובן שאף אחד לא יבין שיש פה מטרה להרבות מחלוקת בישראל, אדרבה רוצים לקרב פה את כולם ושכל בעל תשובה ירגיש בבית בברסלב, המטרה היא שאחרי הסיפור הזה יקומו מוסדות אמיתיות, לכל בעל תשובה ולכל ספרדי בברסלב, ולתת להם בית חם, ולתת להם את המסורת האמיתית של אנשי שלומינו והחמימות של אנשי שלומינו, ולדעת שכל הענין של הקירוב ושל הבתים זה הרי עיקר הכח של הרבי, הרבי הרי הולך בסוף לקרב את כל העולם, כל בעל תשובה אחד שמתקרב, כמו שרבינו מאריך בתורה ח' תנינא, שזה הגילוי שרואים היום את האור של הרבי, ורואים את זה בצורה שאי אפשר לשער, וכל גדולי אנ"ש בדורות האחרונים, ר' אברהם שטרנהרץ כשהוא הגיע לארץ ישראל הוא רצה ללכת כל שבוע לקיבוצים ולהחזיר אנשים בתשובה, אחרי זה הוא ראה שיש לו מניעות אז הוא אמר שהוא יעשה את זה על פי תורה י"ד, אבל זה היה בכל הדורות, כמובן שיש את תורה נ"ט מה לעשות ואיך לעשות, אבל לא חס ושלום ששום יהודי שנקרא על שם רבינו ירגיש שרודפים אותו ומרחיקים אותו, אומרים לו רק תתנהג על פי התורה, אם תתנהג נגד התורה ותדבר נגד התורה, אם תדבר כפירה ואפיקורסות, אז יש לנו בעיה איתך, אבל כל זמן שהוא רוצה להתנהג על פי התורה, לא משנה מאיפה הוא מגיע, חייבים לקרב אותו.

להשאיר את ההערה שלך

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94