בית תג "אברהם לנדא"

שמחת האירוסין לבתו של הרב פנחס בונקר שליט"א

עורך ראשי
0
0
הרה"ח ר' פנחס בונקר הי"ו מראשוני היוצאים בגלוי נגד השיבוש והטירוף של אליעזר ברלנד והתוצאות השבתאיות של מאמיניו, אירס את בתו עם החתן הבחור החשוב אפרים בן ידידנו הר"ר אברהם לנדא מהעיר אומן ת"ו. יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בדרך התורה ורבינו הקדוש זיע"א.     שיחה מרתקת עם הרה"ח רבי פנחס בונקר […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94