בית תג "בגדי תפארתך"

חדש ! ספר בגדי תפארתך מקום השוק ואורך השמלה

ברסלב
0
0
בסייעתא דשמיא שמחים אנו לבשר לכל ידידינו על הופעת הספר "בגדי תפארתך" ע"י הרב יניב עסיס שליט"א בסיוע כמה ת"ח, לחיזוק גדרי הקדושה והצניעות. במחיר סמלי של 20 ₪ בלבד לזיכוי הרבים. לפרטים ולהזמנות (וכן לתרומות לחיזוק ההפצה בנידון) מכל הארץ בטלפון 0504137174 או בכתובת אימייל [email protected] .
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94