בית תג "ביקור מרגש של הרב משה קרמר בבית הר"ר יהושע גרוס בברכפלד"

ביקור מרגש של הרב משה קרמר בבית הר"ר יהושע גרוס בברכפלד

עורך ראשי
0
-1
היה זה מרגש לראות את אחד מזקני אנ"ש הרה"ח ר' משה קרמר שליט"א מטריח את עצמו ועולה לביתו של הר"ר יהושע גרוס הי"ו מראשי המערכה באליעזר ברלנד, ומחזק את ידו ביחד עם עוד מחשובי אנ"ש. ר' משה סיפר לנוכחים שכשר' עמרם בלוי ז"ל ישב במעצר על ההפגנות למען השבת ומרן החזו"א זצ"ל בא לבקרו הוא אמר לר' […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94