בית תג "בית דין"

יצא לאור קונטרס בירור הלכה מאת אחד הדיינים בעניין צבוע ששמועתו רעה' (ברלנד)

עורך ראשי
0
0
בס"ד זה לא סוד שלאחר פניות שהתקבלו מגדולי ורבני ברסלב הוקם בי"ד מיוחד בראשות הרה"ח ר' נחמן זאב פראנק שליט"א כדי לשמוע ולקבל את העדויות הקשות מאותם קורבנות שנפלו ברשתו של אליעזר ברלנד, ולדון ולפסוק על פי דעת תורה. הרה"ג ר' מרדכי גודלבסקי בנו של המשפיע ר' אליהו שליט"א שהיה נוכח בקבלת העדויות ולמעשה לקח […]

לאור דעתם המלומדת של מחרחרי השלום על בי"ד, יצא מכתב ובו "דעת תורה" האמיתית

עורך ראשי
0
0
מאחר ומחרחרי השלום השקט לא יוכלו, ומפרסמים את דעתם בכל מיני דרכים ומכתבים על בי"ד המיוחד שהוקם בעידודם של גדולי ישראל לגבות עדויות ולחקור את ההרס שחולל אליעזר ברלנד בעם ישראל, מעבר לכך שבכתיבתם הם מוכיחים לעין כל את גודל ידיעתם בשו"ע, ואת יריעת שיכלם, כקטנה מכגריס, הם מקררים את אמבטיית המאבק בקוץ הגדול שצמח […]

ראב"ד העדה החרדית הגאון הרב משה שטרנבוך: אני לא מפסיק לשמוע מחבריי הרבנים ביוהנסבורג על מעלליו של ברלנד

עורך ראשי
0
0
חשיפה רבנים חשובים העוסקים במערכה הגיעו למעונו של ראב"ד העדה החרדית הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א אל ראב"ד העדה החרדית הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א הגיעו משלחת רבנים מטעם חסידי ברסלב ביחד עם יו"ר טוהר המחנה, וסיפרו לפניו את הקף המעשים הקשים שביצע ברלנד, הראב"ד הביע דעתו בזעזוע שחייבים להושיב בי"ד לדון בפרשיות המבישות והוסיף […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94