בית תג "הזיות"

ברלנד רואה מלאכים עורך דין דמרי

ברסלב
0
0
ברלנד 30 תלמידים בשובו בנים יכולים לעצור את השמש…. ברלנד מרביץ לתלמיד שבא לשוחח אתו… ברלנד אומר – אחשורוש גימטריה רבי נחמן… ברלנד צוחק על תלמיד ומכנה לו שם בצורה בזויה כאחד הריקים חזיונות וחלומות של שובו בנים הצבוע הצבעוני ברלנד, מאמר מספר דרכי נועם המתאר את הצבוע המתחזה לצדיק

ברלנד 30 תלמידים בשובו בנים יכולים לעצור את השמש….

ברסלב
1
0
חזיונות וחלומות של שובו בנים ברלנד רואה מלאכים עורך דין דמרי ברלנד מרביץ לתלמיד שבא לשוחח אתו… יעקב סלמה : אליעזר ברלנד מעל המקום.. בכל מקום שתדברו איתו הוא שם, הוא שומע. "המתועב אליעזר ברלנד" חוברת סקירה על הפוגרום המבחיל שערכו תלמידי ברלנד בביה"כ ברסלב המרכזי שובו בנים אינטרנשיונל ב'שובו בנים' משבחים את הספר 'אמונת […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94