בית תג "הרב יהודה יוספי שליט"א – 'יותר לא אתראיין לקו של ברלנד שמתירים לרבם לעבור על ג' חמורות'"

הרב יהודה יוספי שליט"א – 'יותר לא אתראיין לקו של ברלנד שמתירים לרבם לעבור על ג' חמורות'

עורך כללי
0
-20
אנשי שובו בנים ראיינו את הרב הגאון הר' יהודה יוספי שליט"א בגנות המחלוקת הכללית שבציבור החרדי והעלו את זה לקו התעמולה שבראשות יעקב בניסן שכביכול הוא דיבר בגנות מתנגדי האיש אליעזר ברלנד שר"י, אברך מכולל ברסלב התקשר לשאול את הרב יוספי על כוונת דבריו בראיון, הרב הבהיר לו שבכלל לא דיבר על הענין של ברלנד רק […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94