בית תג "הרב פנחס בונקר"

הרב פנחס בונקר שליט"א: אין מושג כזה שיהיה איזה היתר לצדיק לעשות עבירות

ברסלב
0
0
לתמלול דברי הרה"ח ר' פנחס בונקר שליט"א לחץ כאן העלון "ובערת הרע מקרבך" – לקריאה. הרב בצלאל פרידמן שליט"א סופרו של הגרי"מ שכטר: המכתב 'ייסכר פי דוברי שקר' בשם הגרי"מ שכטר הוא מזוייף ! רבני ברסלב על הספרים 'אמונת חכמים כהלכתה' ו'הכתב בין האילנות' "לא היה דבר כזה מאז ימי שבתי צבי" הגאון המקובל הרב […]

שיחה מרתקת עם הרה"ח רבי פנחס בונקר שליט"א על נושא המערכה

עורך ראשי
0
0
הרב פנחס בונקר שליט"א בשיחת טלפון ערב שבת חזון תשע"ו עם אחד מפעילי המערכה, בה הוא מסביר באריכות ובטוב טעם ודעת על מה נסובה המערכה נגד א. ברלנד ותלמידיו, ומדוע אין לכך מקום בברסלב. להלן השיחה:   תמלול תוכן השיחה: שלום וברכה להרב בונקר ממשפיעי אנ"ש אנחנו נמצאים עכשיו בערב שבת חזון, שמענו שאתמול בטלפון […]

שמחת האירוסין לבתו של הרב פנחס בונקר שליט"א

עורך ראשי
0
0
הרה"ח ר' פנחס בונקר הי"ו מראשוני היוצאים בגלוי נגד השיבוש והטירוף של אליעזר ברלנד והתוצאות השבתאיות של מאמיניו, אירס את בתו עם החתן הבחור החשוב אפרים בן ידידנו הר"ר אברהם לנדא מהעיר אומן ת"ו. יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בדרך התורה ורבינו הקדוש זיע"א.     שיחה מרתקת עם הרה"ח רבי פנחס בונקר […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94