בית תג "'הרפורמיסט של ברסלב' חוברת המגלה את שלל הרפורמות וההנהגות המשובשות של מוטה פראנק"

'הרפורמיסט של ברסלב' חוברת המגלה את שלל הרפורמות וההנהגות המשובשות של מוטה פראנק

עורך כללי
1
0
לצפייה או להורדת הקונטרס הקש כאן בקונטרס זה תקראו על תורת פריצת הגדרים ושלל הרפורמות של מוטה פראנק מי שהחליט להיות היחצ"ן של ברלנד ותבינו לנכון את המשמעות של מאמר החכם "לא בחינם הלך הזרזיר אצל העורב" ומאין לקוח הלהט של מוטה (מוטי) פראנק לחפות על מעשיו של ברלנד ולנסות להכשיר את השרץ  בק"ן טעמים, […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94