בית תג "טיפות פלא? עבריינות לשמה"

טיפות פלא? עבריינות לשמה

עורך ראשי
1
0
החילול השם הנורא מתגבר והולך! ברלנד לא מפסיק לתעתע בתעלוליו ובדרך הוא רומס עד לעפר את כבוד הרבנות כבוד הצדיקים וכבוד התורה הקדושה! בימים אלו סוערת התקשורת החילונית יחד עם מערכת הרפואה כאן בארץ, נוכח השגעון היומי של ברלנד. הם בעיניהם החילוניות רואים זאת כהפצת שגעונות ע"י רבנים וצדיקים חלילה, ושם ה' מתחלל בראש חוצות. […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94