בית תג "מי אתה יששכר "שכי" ברג?"

מי אתה יששכר "שכי" ברג?

עורך כללי
0
-3
בין תומכי וסומכי ברלנד ישנם הרבה אברכי משי שדעתם השתבשה וגאוותם עלתה והם מבזבזים את מיטב כישרונותיהם וזמנם בבלבולי הבל וריק של אותו האיש ומבלי דעת מחריבים את העולם וגם את נפשם וביתם. אחד המזיקים הוא האברך יששכר (שכי) ברג. אברך ליטאי שהתקרב לברסלב ונכבש כל כולו ברעיון שברלנד הוא הוא הוא הצדיק האמת ולא […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94