בית תג "פרקדן"

השיגעון ברלנד המשוגע שוכב פרקדן ותלמידיו זוחלים מתחת צפו

ברסלב
3
-1
  ברלנד מוסר שיעור בספרים חיצוניים צפו ברלנד הרשע מנאץ : והשם פקד את שרה.. לא אברהם.. צפו ילד: אתה אבא של כולנו. אליעזר ברלנד: הרב מתעבר באבא כמו (המלאכים) מט"ט וגבריאל. לא פחות צפו ברלנד: רבינו זה אור אין סוף, הוא אלוקות ממש. רח"ל הצבוע הצבעוני – ברלנד לנחמן שלום : אתה נפלא וצדיק […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94