בית תג "קונטרס על הבי"ד שגבה עדויות על מעשי אליעזר ברלנד"

יצא לאור קונטרס בירור הלכה מאת אחד הדיינים בעניין צבוע ששמועתו רעה' (ברלנד)

עורך ראשי
0
0
בס"ד זה לא סוד שלאחר פניות שהתקבלו מגדולי ורבני ברסלב הוקם בי"ד מיוחד בראשות הרה"ח ר' נחמן זאב פראנק שליט"א כדי לשמוע ולקבל את העדויות הקשות מאותם קורבנות שנפלו ברשתו של אליעזר ברלנד, ולדון ולפסוק על פי דעת תורה. הרה"ג ר' מרדכי גודלבסקי בנו של המשפיע ר' אליהו שליט"א שהיה נוכח בקבלת העדויות ולמעשה לקח […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94