בית תג "רבי דוד אבוחצירא"

רבי דוד אבוחצירא מברך את נחמן שלום "שהכל יגמר בשלום" (האזינו)

עורך כללי
0
-16
אנשי שובו בנים לא מפסיקים עם השקרים בעלון "וביערת הרע מקרבך" נכתב שנחמן שלום פגש במירון את רבי דוד והוא סיפר לו את כאבו האישי שנגרם לבני משפחתו מברלנד ורבי דוד ברכו שהכל יגמר בשלום, אנשי שובו בנים שיודעים עד כמה רבי דוד נמנע ממחלוקת הלכו לספר למקורבי הרב שכביכול נחמן שלום הפיץ דברים נגד ברלנד בשם […]
%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99_%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99_%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%9c%d7%91_%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94_%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94